Кечикпегиле!...
12.11.2022

Кечикпегиле!...

Бир бала айыкпас илдетке чалдыгып, жашоосунун саналуу күндөрү гана калат. Бирок, ошол саналуу күндөрүн кайгыга батып өткөзбөй, аз да болсо ата-энесин кубантып, жакшы маанай тартуулагысы келет. Бир күнү көчөдөн келе жатып, диск саткан бир дүкөнгө кирип калат. Ал жерде жылдыздуу, жакшынакай кыз отуруптур. Аны бир көрүп жактырып калат. Аңгыча "Эмне каалайсыз?" деген кыздын назик үнү оюн бузуп кетет. Шашып кетип бет алдындагы бир дискти көргөзөт. Сатуучү кыз аны ороп алып келип берет. Үйүнө барып, дискти ачпай туруп бир бурчка таштап коёт. Анан ал күнкү жолугушууну апасына айтат. Апасы: "Ичиңдеги сезимиңди ал кызга айт. Убактыңды текке кетирбе" – деп акылын айтат. Натыйжада бала кийинки күнү да баягы дүкөнгө кирет. Бирок, сезимин тике айталбай, "Сиз мага жагып калдыңыз. Мүмкүн болсо жолугалы" – деп жазып, кыз дискти ороп бергени кеткенде столдун жапкычынын астына коюп коёт. Кийинки күнү да телефон номурун жазып, кичинекей кат кыстарат. Ошентип, күндөр өтө берет. Ал эми диск алганы барган сайын баягы кыздан сырдуу жылмайгандан башка жооп болбойт. Ошону менен бала "Ал кыз мага жооп бербеди", – деп апасына айтат. Натыйжада бара-бара мүнөзү өзгөрүп, түнт болуп кетет. Күндөрдүн биринде баланын үйүндө телефон шыңгырайт. Телефонду алган апасы баласын сураган кыздын назик үнүнөн жашып, баланын оорудан каза болгонун, жерге берилгенине эки күн болгонун айтып ыйлайт. Ошондон кийин баланын сатуучу кыз тууралуу айтканын эстеп, анын бөлмөсүнө баш багат. Бурчта үйүлүп жаткан дисктердин бирин алып, ичин ачат. Анда кичинекей кат бар экен. Ал катта: "Байке, сиз дагы мага жагасыз. Качан жолугалы?" деп жазылып туруптур. Кийинкисин ачып, андан: "Мен жолугууга даярмын, эмнеге унчукпайсыз?" деген жазууну көрөт. Ошентип, ар бир дискке катылган катты көрүп, "Аттиң, убагында тартынбай айтканда, өмүрүнүн акыркы күндөрүн армансыз өткөрбөйт беле..." деп, ичинен сыздайт.

Ар бир адам бул жашоодо сүйүүгө жана сүйүктүү болууга татыктуу. Болгону - кечикпегиле! Жүрөктү уялаган сезимдер болсо, убагында айтып калгыла!

Убагында эгилген убагында көктөйт. (Кыргыз эл макалы)

Тил жүрөктүн ачкычы. (Кыргыз эл макалы)

Жылкы кишенегенче, киши кирип-чыкканча. (Кыргыз эл макалы)

Ар бир адам өз бактысынын устасы. (С. Иллюстий)

Сөздү убагында айтуу кыйын, айтпай калуу андан да оор. (А. Дюма)

Турмуш сабактары китебинен