Кээ бир күнөөлөр балдарга берген тарбиянын себебинен кечирилет
16.08.2019

Кээ бир күнөөлөр балдарга берген тарбиянын себебинен кечирилет

Ата-эненин балага берген эң жакшы белеги - аларга туура тарбия берүү. Бала тарбиялоо эң баалуу жана эң сооптуу кесип. Ошол кесипти аркалоодо ата-эне көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болуп, балдарына туура тарбия берүү үчүн түнү-күнү жан үрөп аракет кылышат. Ислам аалымдарынын бири айтат: Алла Таала ата-энелердин кээ бир күнөөлөрүн балдары үчүн тарткан түйшүктөрүнүн себебинен кечирет. Эгерде балдарыңыз бакыртып, кейитип, кыйнап сизди чарчатып жаткан болсо, ага такыр кейибеңиз. Анткени, ал сиздин күнөөлөрүңүздүн кечирилип, ката-кемчиликтериңиздин кетирилип, Жараткандын алдында даражаңыздын көтөрүлүп жатканынын белгиси. Беш маал намазыңызда балдарыңыздын бактын, ыйманын тилеп бата кылыңыз! Ата-эненин балдарына кылган дубалары кабыл болору бышык. Ошондуктан, дайыма: "Оо, Алла! Өзүмдү, балдарымды жана урпактарымды туура жолуңдан адаштырба! Оо, Алла! Балдарымды намаз тургузган, мусулманчылык милдеттерин толук аткарган, Өзүңдөн башкаларга кулчулук кылбай турган пенделерден кыл! Кыяматка чейинки келе турган урпактарымдын ууру, бузуку, калпычы, залим, эл бузар, дин бузар, зөөкүр болуусунан сакта! - деп жалбарып сураңыз. Бүгүнкү күндө балдарым канткенде тарбиялуу, билимдүү, ыймандуу, ата-энесине кайрымдуу болот деп изилденген ата-энелер: Бала тарбиялоо тууралуу жазылган заманбап китептерди көп окушат, интернет булактарынан көп пайдаланышат. Аларга айтарым: "Балдарыңыздын сиз каалагандай өсүүсүн кааласаңыз, анда "Дуба" - деген эң чоң куралыңызды пайдаланыңыз!"... Балдарга көп дуба кылуу, алардын келечегин куруу дегендик... 

Алла Таала бардыгыбыздын балдарыбызды ыймандуу, бактылуу, эли-жерин сүйгөн, динине, мекенине кызмат кылган эр-азаматтардан кылсын. Кыздарыбыздын уяттуу, намыстуу, абийирин сактаган, ата-эненин үмүтүн актаган, улуттун тукумун улаган чыныгы апа болуусун насип кылсын!!! Оомин...