Келинге жакшылык
29.09.2019

Келинге жакшылык

Жаңы эле турмушка чыккан келини менен уулун эне конокко чакырды. Аларга өз колу менен тамак даярдады. Баары дасторкондун айланасына олтурушту. Эне өз колу менен тамак салып келип ортого койду. Коноктор тамактан ооз тийип эле тим олтуруп калышты. Тамактын эти бышпай, картөшкөсү болсо эзилип, кыскасы абдан даамсыз болгон экен.

Коноктор аны даамдуу болуптур деп ооз учунда макташып, бирок, бир кашыктан ашык жей алышкан жок. Дасторкон жыйылып, жаштар чыгып кеткен соң, уулу:

- Сизге эмне болду, буга чейин тамакты укмуш даамдуу жасайт элеңиз, бүгүн болсо балдарга бир боткону жасап келипсиз же ооруп турасызбы же атайын ушундай кылдыңызбы? - деди, таңданып.

- Ооруган жокмун, мен аны атайын ушундай жасадым, - деди апасы, мыйыгынан жылмайып.

- Эми менин балам эч качан" "Апам сага караганда тамакты даамдуу жасайт эле" деп жубайынын көңүлүн оорутпайт. 

Турмуш сабактары китебинен