Келмеге тилибиз көнсүн
11.06.2019

Келмеге тилибиз көнсүн

Эгер кааласаң, анда "Лаа илааха иллаллаах" келмесин көп айткын.

Бин Умар (Алла андан ыраазы болсун) рабаят кылган хадисте, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): "Лаа илааха иллаллаах келмесинин ээлерине өлүм алдында да, кабырда да, акыретте да коркунуч болбойт" - деп айткан. (Табараний)

Абу Дарда (Алла андан ыраазы болсун) рабаят кылган хадисте, Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) минтип айткан: "Лаа илааха иллаллаах келмесин жүз жолу айткан пенденин жүзүн Алла Таала Кыяматта толуп турган айдай жарык кылат. Башка эч кимдин жүзү андай жарык болбойт, эгер болсо, анда, 
ушул сыяктуу айткан же андан да көп айткан адамдардын жүзү гана ошондой болот". (Табараний)

Муаз бин Жабал (Алла андан ыраазы болсун) рабаят кылган хадисте, Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): "Бейишке кирген адамдарда эч кандай өкүнүч болбойт. Бирок, алар Алланы эскербей өткөрүп жиберген убакыттарына гана өкүнүшөт" - деп айткан. (Байхакий)

"Лаа илааха иллааллаах" келмесин көп айткыла, ал - жүрөктүн дарысы, жүздүн нуру, дененин кубаты, ыймандын негизи, күнөөнүн каршысы, сөздүн жеңили, таразанын салмагы, акыреттин азыгы, бейиштин бакчасы.

Бейиш гезити