Хираш бин Умайяаны айыптоосу
30.08.2019

Хираш бин Умайяаны айыптоосу

Хузайл уруусунан Бин Асва ал-Хузали баш болгон бир топ мушриктер Меккенин алынуусунан мурда тузак коюшуп, Хузаа уруусунан Ахмар аттуу бирөөнү өлтүрүп коюшкан. Мекке ачылган күнү Меккеге келген Бин Асваны Хузаалыктар таанып калып, ага кол салышты. Алардын арасынан Хираш бин Умайяа кылычы менен аны өлтүрдү. Бул окуя тууралуу уккан Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) кутпага чыкты.

Кутпада: "Оо, адамдар! Алла Таала асман-жерди жараткан күндөн бери Меккеде кээ бир нерселерди жасоого тыюу салды. Бул өкүм Кыямат күнгө чейин тиешелүү. Аллага жана акырет күнүнө ыйман келтирген адамдын ал жерде кан төгүүсү жана дарак кыюусу адал эмес. Менден мурдагыларга да адал эмес эле. Оо, Хузаа эли! Кан төгүүнү токтоткула! Мунун пайдасы – канкорлор көбөйдү!" – деди. Анан мындай деп кошумчалады: "Силер куну төлөнө турган бирөөнү өлтүрдүңөр. Мен анын кунун төлөөм керек!".

Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) кагылышуунун, коогалаңдын, кан кууп өчүн алуунун, киши өлтүрүүнүн пайда алып келбестигин эскертип, жаңы коогалаңдардын алдын алуу үчүн өлтүрүлгөн адамдын кунун төлөөнү өз мойнуна алчу. Анан кылмыш кылган Хираш бин Умайяаны айыптоо иретинде: "Чынында Хираш өтө канкор адам!". (Табари, "Тарих" 3/175)

Пайгамбарыбыз тынчтыктын жарчысы китебинен