Коркутпагыла, качырбагыла, сүйүндүргүлө
03.08.2016

Коркутпагыла, качырбагыла, сүйүндүргүлө

Мечитте намаз окулуп жаткан учурда бир жигиттин телефону чырылдап калды, намаз бүткөндөн кийин имам жана намазкандар тиги жигитти туш тараптан талап киришти "Мечитке телефонунду өчүрүп кирбейсинби наадан экенсин!" жана башка жаман сөздөр менен тилдеп жиберишти. Жигит мечиттен чыгып кайрылып кирбеди, ошол күнү сыраканага кирип сыра ичип олтуруп абайсыздан колундагы идишти түшүрүп сындырып алды сыракана кызматчысы "Эч нерсе эмес келген балээ идиш менен кошо сынсын башкысы өзүңүз амансызбы эч кыжаалат болбоңуз!" - деп көңүлүн жайгарып койду. Жигит мечитти жыйштырып күндө сыраканага барууну адат кылып алды.

Насыйкат: Женилдетиниздер оорлоштурбаныздар. Шерменде кылбай эскертиниздер...!!!