Кудайга жагалдануу
07.10.2019

Кудайга жагалдануу

Бизди тааныбаган адамдардын көз карашында биз жөнөкөй адамбыз. Бизди көрө албаган адамдардын көз карашында биз текебер адамбыз. Бизди түшүнгөн адамдын көз карашында жакшы адамбыз. Бизди жакшы көргөн адамдардын көз карашында мыкты адамбыз. Бизди жек көргөн адамдардын көз карашында биз жаманбыз. Ар бир адамдын өзүнүн көз карашы бар. Башкаларга жагынам деп өзүңдү кыйнаба. Алланын ыраазылыгы сага жетиштүү. Адамдардын баарын ыраазы кылуу мүмкүн эмес, ал эми Алланын ыраазылыгы ар бирибиздин максатыбыз, андан баш тартуу мүмкүн эмес.

Жетпей турган нерсеге аракет кылба. Баш тартуу мүмкүн болбогон нерсеге жетүүгө аракет кыл.

Ыйман желеси