Куран керемети
25.09.2019

Куран керемети

Курандагы сандардын таң калыштуу дал келүүсү, анын Алланын сөзү экендигин дагы бир жолу далилдейт. 

Куранда:

Дүнүйө 115 - Акырет 115 

Периште 68 - Шайтан 68 

Тирүүлүк 145 - Өлүм 145 

Пайда 50 - Зыян 50 

Адамдар 5 - Элчилер 5 

Ибилис 6 - Шайтандан сактануу 6 

Мүшкүл 75 - Шүгүр 75 

Садага 73 - Каниет 73 

Адашуучулар 17 - Жок болуучулар 17 

Сыйкыр 60 - Бузукулук 60 

Зекет 32 - Береке 32 

Акыл 49 - Нур 49 

Зулум 114 - Сабыр 114 

Мухаммад 4 - Шариат 4 

Эркек 24 - Аял 24 жолу айтылган. 

Мындан сырткары намаз деген сөз 5, ай деген сөз 12, күн деген сөз 365 жолу айтылган.

Ыйман желеси