Өлүм периштесинен качып келдим
19.06.2020

Өлүм периштесинен качып келдим

Жер бетиндеги бардык жан-жаныбарларга өкүм жүргүзүп турган Сулайман пайгамбардын сарайына бир адам чуркап кирди. Дарбаза алдындагы кароолдорго, жумушу өлүм менен өмүргө байланыштуу экендигин айтып, жалынып-жалбарып пайгамбарга кирүүгө уруксат алды. Жүзү кубарып, өң-алеттен кетип калган кишиге таң кала караган Сулайман пайгамбар:

- Сага мынчалык эмне болду, бир нерседен коркуп турасыңбы? - деп, сурады.

- Эртең менен мага өлүм периштеси келди. Ал мени ушунчалык ачуулануу менен карады, мен жер түбүнө кирип кетейин дедим. Ал менин жанымды алганы келген окшойт деп, коркуп жатамын, - деди титиреп.

- А менден эмне сураганы келдиң? - деп сурады, Сулайман пайгамбар.

- Оо, бейбечарага кайрымдуу падышам, сен бардык жан-жаныбарлардын тилин билесиң. Шамал, тоо-таш сенин айтканыңдан чыга албайт. Сенден суранарым шамалың мени Индустан тарапка алып барып койсун, балким өлүм периштеси мени таппай калар, - деп, жалынып жиберди.

Байкуш пендеге боору ооруган Сулайман пайгамбар шамалга буйрук берди. Шамал аны бир заматта Индустанга алып барып койду. Бир аздан соң Сулайман пайгамбар жамаатына келсе, алардын арасында өлүм периштеси да отуруптур. Сулайман пайгамбар ага карап:

- Оо, өлүм периштеси, сен бир адамды эмнеге ачууланып карадың, ал байкуш сенден коркуп, мага качып келди? - деп, сурады.

- Оо, дүйнөнүн улуу падышасы, мен ал кишини ачууланып караган жокмун, мен аны таңыркап карадым. Ал аны түшүнбөй коркуп кетсе керек. Анткени, Алла Таала: "Бул адамдын жанын бүгүн Индустандан аласың" - деп буйруган эле. Мен анын бул жерде жүргөнүн көрүп, "Мунун жүз канаты болсо да Индустанга учуп жете албайт, мен Алланын буйругун туура эмес угуп алдымбы" деп, таң калдым эле. Азыр болсо Индустанга барып, ал адамды ошол жерден таап жанын алып келдим" - деп жооп берди, өлүм периштеси.

Бейиш гезити