Өлүм төшөктө шайтандын келүүсү
30.05.2020

Өлүм төшөктө шайтандын келүүсү

Абу Закария аз-Захирди өлүм төшөгүндө жатканда ага жоро-достору кабар алганы келип, башында олтурушуп: Лаа илааха иллаллоох – келмесин айт деп сунуш кылышат, Абу Закария ал келмени айтпай жүзүн бурат, достору экинчи жолу сунуш кылышат, айтпайт. Үчүнчү жолу сунуш кылганда: Айтпаймын – дейт. Достору коркушуп эмне кылышаарын билбей калышат. Бир аз убакыт өткөн соң Абу Закария бир аз жеңилдеп, көзүн ачып: Мага сөз сүйлөдүңөрбү? – дейт. Алар: Ооба, сага ыйман келмесин айткын – деп эки жолу айттык, бирок, сен айтпадың. Үчүнчү жолу айткын десек: Айтпаймын – дедиң.

Абу Закария айтты: Ибилис бир чыныга суу алып келип, оң тарабыма олтуруп, сууну кылкылдатып көзүмө көрсөтүп, суу ичесиңби деди. Ооба десем, Кудай жок деп айтсаң беремин деди. Мен жүзүмдү сол тарапка бурдум. Сол тарабымдан келип, ошол сөздү кайталады, мен жүзүмдү бурдум. Бут тарабымдан келип ошол сөздү кайталады, мен айтпаймын дедим эле чыныны жерге таштап, артка карай качып кетти. мен ошол Ибилиске жооп кайтардым эле. Ошондо силердин сөзүңөрдү байкабай калыптырмын деди, анан келмени айтты: Күбөлүк беремин Алланын жалгыздыгына жана күбөлүк беремин Мухаммед Анын Элчиси жана кулу экенине.

Шарият жана Тарикаттан терилген берметтер китебинен