Өлүмдүн кабары
21.09.2019

Өлүмдүн кабары

Азирети Ибрахим пайгамбар Аллага:

- Оо, Аллахым, ажалым жакындаганда мага кабар кылып коё көр ... - деп дуба кылчу экен.

Алланын "Халил" же бизче айтканда "Дос" даражасына жеткен элчи ошентип кулдугун кылып жашап жүрдү. Арадан бир канча жылдар өттү. Баягы дубасына эч жооп келбеди. Бир күнү багымдат маалында Ибрахим пайгамбар Аллага алакан жайып:

- Оо, Жараткан. Мага өлүмүм жакындаганда билдирип коюуңду сурандым эле. Ошол дубама жооп бербедиң - деп тилегин билдирди.

Ошондо улуу Алла Таала ага аян жиберип:

- Чачтарыңа түшкөн ак кылдарды кара, эй Халил. Сага өлүмдүн кабары эчак эле жөнөтүлгөн, - деп жооп бериптир.

Сырдуу икаялар китебинен