Макал мааниси
16.07.2016

Макал мааниси

"Адашкандын айыбы жок, кайра үйүрүн тапкан соң, ачылгандын айыбы жок өзү билип жапкан соң", "Жаак жаңылаар, туяк мүдүрүлөөр". Бул макалдарда адам баласынын кетирген катасы, үйүрүнөн ажырап кеткен жаныбарга салыштырылган. Ар бир адам ката кетирет. Бирок, ошол кетирген катасын билип, моюнуна алган адамдар аз болот. Эгер адам кетирген катасын өзү сезип, аны экинчи кайталабаса, анда эч кандай айып жок. Бул туурасында Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) минтип айткан: "Ар бир адам баласы - ката кетирүүчү, ката кетирүүчүлөрдүн жакшысы - тооба кылуучулар". "Жакшы болсо катының, табыла берет акылың, куусаң да кетпейт жакының. Жаман болсо катының, кете берет акылың, чакырсаң келбейт жакының". Макалда эркектин бактылуу болуусу үчүн, аял жакшы болуусу керек деген маани айтылган. Анткени, аялдын жакшы болуусу - эркектин акылына акыл кошот. Туугандары менен мамилеси бекем болот. Эгер аял жаман болсо, ал үйгө эч ким кирбейт. Дос, туугандар алыстайт. Бул - эркек үчүн бактысыздык. Ошондуктан Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам- салаваты болсун) айткан: "Бактылуулук үч нерседе: ыймандуу аялда, жакшы кошунада жана мыкты улоодо".