Максат
03.07.2016

Максат

Имам Аьзамга (Аллах аны рахмат кылсын) бир адам баласын алып келип, окууга таштап кетет. Арадан жыйырма жыл өткөндөн кийин Имам Аьзам баланын атасын чакыртып:

- Эми балаңызды алып кете берсеңиз болот, андан аалым чыкпады. Аны алып барып жумуш жасатыңыз, акча тапсын, - дейт. Ошондо баласынан көп нерсени үмүт кылып жүргөн тиги киши:

- Аттиң, жок дегенде сизче болбодубу? - деген экен. Атанын максатынын ушунчалык чоң экендигин көргөн Имам Аьзам:

- Сиздин максатыңыз абдан чоң экен, балаңызды таштап кете бериңиз, мындан акыры аалым чыгат, - деп, баланы алып калган экен.