Мээнетке жараша дөөлөт
26.07.2019

Мээнетке жараша дөөлөт

Падыша үч вазирин чакырып, ак сарайдын бакчасынан ар бири бирден баштыкты жер-жемиштерге толтуруп келүүсүн буйрук кылды.

- Баштыгыңар канча чоң болсо ошончо жакшы, анан да, баштыкты эмне менен толтурганыңарды бири-бириңерге көрсөтпөгүлө! – деп кошумчалады. Падышанын бул жоругун вазирлер ар кимиси ар кандай түшүндү. Биринчи вазир кандай болсо да падышаны ыраазы кылууну көздөп, бакчадагы эң жакшы, таза жемиштерди жыйнай баштады. Экинчи вазир «биздин чогулткан жемиштерибизге падыша муктаж эмес, эмнеси болсо да баштыкты толтурсам болду» деп ойлоп, жемиштердин жакшы-жаманына карабастан колуна киргенин баштыкка сала баштады. Үчүнчү вазир болсо «бул падышанын эриккенден ойлоп тапкан оюну го, баштыкты эмне менен толтурсам да эсеп» деп, баштыгын чөп-чар менен толтурууга киришти. Ошентип толтурган баштыктарын көтөргөн вазирлер падышанын алдына жөнөштү. Падыша болсо алардын баштыгына көңүл да бурган жок. Болгону жанжөкөрлөрүнө үч вазирди баштыгы менен бирге өз-өзүнчө зынданга салып, үч айга чейин тамак-аш бербегиле деп буйруду. Биринчи вазир чогулткан жемиштерин жеп үч айды кыйналбастан өткөрдү. Экинчи вазир жарым-жартылай чогулткан жемиштерин жеп араң жан болуп зындандан чыкты. Үчүнчү вазир болсо арадан бир ай өтпөй зынданда жан таслим болду. Анткени, ал чөп-чардан башка эч нерсе чогулткан эмес эле.

Ар бир адам бул дүйнө бакчасында өзүнө азык топтойт. Бирөө жакшы амалдар менен амал дептерин толтурса, экинчиси жакшы жана жаман амалдар менен толтурат. Үчүнчүсү болсо, жаман амалдарды гана топтоп алат. Качан гана ааламдардын Падышасы «кабыр» аттуу зынданга ар бир адамды өз-өзүнчө киргизгенде, жакшы амал кылгандар да, жаман амал кылгандар да амалына жараша кабыр жашоосун башынан өткөрөт. Андыктан, ар бир адам акырет сапары үчүн азыгын камдоого шашылсын!

Бейиш гезити