Мекен - атадай ыйык
13.01.2021

Мекен - атадай ыйык

Ким өз журтун сүйбөсө, ал эч нерсени сүйө албайт. (Жордж Байрон. Англис акыны)

Мекен жөнүндө бир нерсе жазайын десең эле эч нерсе жаза албай турганга окшой берет. Ойлоп көрсөм мекен жөнүндө жазуу кыйын иш экен. Себеби мекен бизге Алла тарабынан берилген эң улуу ниймат болуп, ал жөнүндө канча жазсаң да дагы кайсыдыр тараптары калып кеткендей, кудум эле сүрөттөө алсыз, түссүздөй туюла берет экен. Мекен жөнүндө айтмакчы болгондоруңдун эсеби жок. Анын көптүгү ушунчалык көп, жадагалса анын эсебинен адашып да кетесиң. Калкыбыз адатта Мекен сөзүнө Ата сөзүн кошуп айтат: Ата мекен. Бул мекендин атадай ыйык, мээрбан, жанкүйөрлүгүнө ишарат болсо керек. Себеби инсанга атадан азиз киши барбы?! Дүйнөгө келүүбүзгө себеп болуп, жадагалса жашооңдо өзүнүн өмүрүнүн акырына чейин сага камкордук кылган зат. Өзүнө бүт жоопкерчиликти алып, өз ырахатын перзентине ыроологонун айтып жеткирүүдө ар канча "мээрбан" деген сөз жетишсиз болбойбу?! Өзгө жан үчүн, анын бакыты, келечеги деп керек болсо өз жанынан да кечип ие алган ааламда дагы ким бар?! Негизинде, мына ушул сезим, элес өз-ара тыгыз байланыш жана ушунча мээрдин баары Мекендин бир бөлүгү гана.

Ооба, Мекен да кудум Ата сыяктуу өз перзенттеринин каталарынан ызаа чегет. Жүрөгү ооруйт. Бирок, кечирет. Негизи, перзент өз каталарын моюндап, аңдап-түшүнүп жетсин. Ал каталарды оңдоо жолуна түшсүн. Билим алсын, мекенге пайдасын жеткирсин. Киндик каны тамган мына ушул ыйык мекен менен өзүн бир деп билсин.

Мекенге болгон сүйүү сөздө эмес, амалда өз тастыгын табат. Демек, ар бирибиз аны сүйүү менен бирге көздүн карегиндей сактообуз, аздектөөбүз, түрдүү зыяндуу азгырык, туура эмес жат ойлордон коргообуз, бири бирибизди да ушуга үндөп туруубуз зарыл. Ошондо гана Мекендин ыраазылыгына ээ болуп, ага татыктуу уул боло алабыз. Мына ушул ыраазылыктын өзүндө канчалаган даанышмандык жатат. Аныгында, Мекен - атадай ыйык.

Абибилла Кадырбердиев