Менин күчүм ушунчалык
20.07.2019

Менин күчүм ушунчалык

Бир күнү зөөкүр Намруд аттуу падыша Ибрахим пайгамбарды (Алланын саламы болсун) отко ыргытууга чечим чыгарат. Ушунчалык чоң от жаккандыктан өзү дагы отко жакындай албайт. Бир такыбаа абышканын көзүнө оозуна суу алып бара жаткан кумурска илинип калат, отту өчүрүү үчүн алыстан алып келе жаткан болот. Бирок, жакын бара албайт, отко жакын бир жерге алып барып таштайт.

Олуя зат андан сурайт экен:

- Сен эмне кылып жатасың?

Анда кумурска айтат:

- Ошону сураба, Алланын пайгамбарын өрттөгөнү жатышат. Отту өчүргөнгө аракет кылып жатам.

Олуя зат сурайт:

- Сен көтөрүп келген бир тамчы сууң менен бул тоодой болгон от өчмөк беле?

- Алла Таала ар кимден күчүнө жараша эсеп сурайт. Менин күчүм ушунчалык.

Аркы тараптан бир жылан токтобостон отту тутандырып жаткан болот. Айтат:

- Сен эмнеге минтип жатасың?

Жылан айтат:

- Бүгүн майрам! Бир пайгамбар өрттөнөт.

Жылан дагы күчүнүн жетишинче колунан келген жамандыкты кылууга аракет кылууда.

Демек, Алла Таала айбандарды дагы кандайча эки топто жараткан болсо адамдарды дагы эки топто жараткан экен:

Бири отту тутандыргандар, экинчиси отту өчүргөндөр.

Алла Таала бизди отту өчүргөндөрдөн кылсын!

Абдишүкүр ажы Нарматов