Өмүр - агын суу
23.09.2019

Өмүр - агын суу

Инсандын өмүрү Алланын колунда. Элестетели... мисалы: 60 жаш жашадыңыз... Эгер ар күнү 8 саат уктаган болсоңуз, 60 жашыңыздын 20 жылын уйкуга сарптайсыз. Эгер күнүнө 8 саат иштеген болсоңуз 60 жашыныздын 20 жылын иш үчүн сарптайсыз. Балакатка болсо, орто эсеп менен 15 жаштан жетесиз. Эгер күнүнө 2 жолу тамактанган болсоңуз дастаркон үстүндө 30 минут олтурсаңыз, өмүрүңүздүн 3 жылын тамактануу үчүн сарптайсыз. Эми уйку, иш, балалык, тамактануу убактарын кошуп баарын эсептегенде 60 жылыңыздын 58 жылы кетип 2 жылы гана калды. Эми ибадат үчүн канча убакыт кеткен экен, кызык!!! ИНТЕРНЕТКЕ кетирген убактыбызчы?! Эсеп күнү Роббиңизге ушунча өткөргөн өмүрүңуз үчүн эмне деп жооп бересиз? Бул сөздөр 100% туура, туурабы?! Курани Карим 600 беттен ашпайт же 604 ишенбесеңиз тез китепти алып карап көруңүз! Туура экенби?! Эми 600дү 30 күнгө бөлсөк канча болот? Эсептеп өзүңүздү кыйнабаңыз. Оңой эле, 600/30=20 бет. Бир күндө 5 убак намаз бар. Ошондо эгер сиз ар намаздан кийин Курандан 4 беттен окусаңыз 1 күндө 20 бет окуйт экенсиз. Демек, бир айда Курани Каримди беймалал, өзүңүздү чарчатпастан окуп бүтөт экенсиз! АЛЛАХу АКБАР!

Бул хадисте бардык суроолоруңа жооп табасын. Бул хадисти бекем карман, аны менен жаша, өкүнүчтө калгандардан болбойсун!

Халид бин Уалид (Алла андан ыраазы болсун) Пайгамбарыбыздан (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сурап алган:

- Мени күнөөлөрүмдөн эмне тазалайт?
- Көз жаш, баш ийүү жана оору.

- Кайсы жакшылык Алла алдында жогору?
- Жумшак мүнөз, жөнөкөйлүк жана кайгыларга кайрат кылуу, тагдырга ыраазы болуу.

- Кыямат күнү Алланын каарынан коопсуз болгум келет.
- Алланын жараткан нерселеринин бирөөнө да ачууңду келтирбе.

- Дубаларымдын кабыл болуусун каалайм.
- Арам тамактан алыс бол, дубаларың кабыл болот.

- Күнөөлөрүмдүн азаюусун каалайм.
- Күнөөлөрүңдүн кечирилүүсүн тиле, күнөөлөрүң аз болот.

- Адамдардын арасында мартабалуу болууну каалайм.
- Иштериң тууралуу адамдарга даттанба.

- Ыйманым толук болуусун каалайм.
- Мүнөзүңдү жетиштир, ошондо ыйманың толук болот.

- Күнөөлөрдөн таза абалда Алланын алдына баргым келет.
- Гусулуңду кемтиксиз ал.

- Адамдардын эң жакшысы болгум келет.
- Адамдар үчүн пайдалуу бол, эң жакшысы болосуң.

- Эң адилеттүү болгум келет.
- Өзүңө каалаганды өзгөгө да ыраа көр, баарынан да адилеттүү болосуң.

- Адамдардын арасынан эң билимдүү болгум келет.
- Алладан корк, ошондо эң билимдүүлөрдөн болосуң. 

- Адамдардын арасынан эң бай болгум келет.
- Алла берген нерселерге канаат кыл, баарынан бай болосуң.

- Алланын алдында өзгөчө болгум келет.
- Алланы көбүрөөк эсте, Анын алдында өзгөчө болосуң.

- Шүгүр кылгандардан болгум келет.
- Аллага Аны көрүп тургандай ибадат кыл, Аны сен көрбөсөң да, Ал албетте сени көрүп турат. 

- Кыямат күнү Алла мени нур ичинде тирилтүүсүн каалайм.
- Эч кимге зулум кылба жана басынтпа, нур ичинде тирилесиң.

- Кыямат күнү Алла мага мээримдүүлүк кылуусун каалайм.
- Өзүңө жана Алланын кулдарына мээримдүү бол.

- Алладан ырыскымдын көбөйүүсүн каалайм.
- Дайыма дааратың бар абалда бол.

- Алла жана Пайгамбарыбыздын сүйүүсүнө татыктуу болгум келет.
- Алла жана Пайгамбар сүйгөн нерселерди сүй. Алла жана Пайгамбар жаман көргөн нерселерди жаман көр.

- Кыямат күнү Алла калайыктын арасында мени уят кылбоосун каалайм.
- Өзүңдү зынадан сакта.

- Алла менин кемчиликтеримди Кыямат күнү жашыруусун каалайм.
- Диндеш бир туугандарыңдын кемчиликтерин жашыр.

- Алланын алдындагы эң жаман жорук кайсы?
- Корс мүнөз менен ач көздүк.

- Бул дүйнө жана акыретте Алланын каарын эмне азайтат?
- Садаганы жашыруун берүү жана туугандык катнаштарды жандандыруу.

- Кыяматта тозоктун отун эмне өчүрөт?
- Орозо тутуу.

Канзул Уммал китебинен