Мухаммед пайгамбарыбыздын аялзатына мамилеси
07.08.2019

Мухаммед пайгамбарыбыздын аялзатына мамилеси

Исламда жубайлардын мамилеси сүйүүгө, мээримдүүлүккө, кең пейилдүүлүккө негизделген. Алла Таала бул тууралуу Куранда мындай дейт:

“Ал силердин бейпилдигиңер үчүн силердин өзүңөрдөн аялды жаратты жана ортоңордо сүйүүнү, мээримдүүлүктү пайда кылды. Чындыгында, ой жүгүртө билген адамдар үчүн Анын белгиси мына ушунда”. (Рум сүрөөсү:21-аят)

Мухаммед пайгамбар (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жашоонун бардык тармагында мусулмандар үчүн үлгү боло алат. Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) аялына болгон мамилеси тууралуу окуганда, анын аялга канчалык камкор, жумшак, мээримдүү экенине таң калбай коё албайсың. Төмөндөгү хадистер аны чагылдырып бере алат.

Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) айткан:

“Араңарда эң ыймандуулар – жакшы кулк-мүнөзгө ээ болгондор, силердин араңарда эң мыктылар – аялына жакшы мамиле кылгандар”.

“Эч бир мусулман киши аялын жек көрбөсүн, аялынын кайсы бир жоругу жакпаса, андан башка сапаттарына шүгүр кылсын”.

“Жашоонун жыргалы – бул убактылуу ырахат, анын эң жакшысы ыймандуу аял”.

Пайгамбардан (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сурашат: “Оо, Алланын Элчиси, сенин эң сүйүктүү адамың ким?” Ал “Айша”, - деп жооп берди. "А эркектерден эң сүйүктүүң ким?” дегенде “Айшанын атасы Абу Бакир (Алла андан ыраазы болсун)", - деди.

Анас (Алла андан ыраазы болсун) аркылуу жеткен маалымат: Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) персиялык кошунасы шорпону даамдуу бышырчу. Бир күнү Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) арнап шорпо бышырып, аны чакырганы келет. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сурайт: “А сен Айшаны чакырасыңбы?” Кошуна “Жок”, - деп жооп берди. “Анда мен да жок дейм”, - деп барбай койду. Кийин дагы чакырып келгенде кайра “Айшаны чакырасыңбы?” - деп сурады. Ошентип үчүнчү жолу келгенде гана “ооба” деп, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) аялын ээрчитип барды.

Аль-Асвад (Алла ага ырайым кылсын) Айша (Алла андан ыраазы болсун) апабыздан Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) үйдө эмне кылаарын сурады. Айша (Алла андан ыраазы болсун) энебиз: “Ал үй иштерине жардам берет. Намаз убагы келгенде даарат алып, намазга чыгат”, - деп жооп берди.

Айша (Алла андан ыраазы болсун) апабыздан аркылуу жеткен маалымат: Жортуулдан кайтып келе жатканда Айша (Алла андан ыраазы болсун) апабыз менен Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) башкалардан артта калышат. Анан аларды кууп жетүү үчүн экөө жарышып, Айша (Алла андан ыраазы болсун) апабыз биринчи болуп келет.

Бир канча жыл өткөндөн кийин Айша (Алла андан ыраазы болсун) апабыз Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) менен кайра жортуулга чыгат. Анан Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ага чуркоо боюнча жарышууну сунуштайт. Бул убакта аялы кыйла чоңоюп, салмак кошуп калган эле. Аны жеңип алган Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): “Мурдагы жолкусунда сен озуп кеттиң эле, бул ошол үчүн”, - деп күлөт.

Даярдаган: Назира Манас кызы