Мусулмандын аброюн коргоо
02.09.2019

Мусулмандын аброюн коргоо

Бир жерде ушак-айың айтылып, адамдын аброюна доо кетип, ага каршы акарат айтылган учурда мусулман адам ушакталган адамды коргоого алып, гыйбатты токтотууга тийиш. Мындай эрдикти өз убагында көрсөтө алган момун-мусулманга азирети Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) төмөнкүдөй сүйүнчү айткан:

"Кимде-ким эки жүздүүдөн мусулман диндешин коргосо, Кыямат күнү Алла Таала ага тозок отунан этинин күйүп калуусун коргой турган бир периште жиберет. Жаманатты кылуу максатында кимде-ким бир мусулманга жалаа жапкан болсо, Алла Таала аны Кыямат күнү тозок көпүрөлөрүнүн бирөөсүнүн үстүнө жазасын алып, күнөөдөн тазаланганга чейин байлап коёт". (Абу Дауд)

Азирети Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) айың кептен сак болууга мынтип чакырган:

"Мусулман болгонун айтканы менен жүрөгүнөн ыйман түнөк таппаган пенделер, мусулман адамды гыйбат кылбагыла, кемчилигин иликтебегиле! Кимде-ким мусулмандын кемчилигин чукуса, Алла Таала анын өзүнүн айыбын ачыкка чыгарат. Алла бирөөнүн кемчилигин иликтей турган болсо, үйүнүн ичинде болсо да шермендесин чыгарат". (Абу Дауд)

Тилдин балээси Ушак китебинен