Намаз ибадаттардын төрөсү
09.07.2019

Намаз ибадаттардын төрөсү

- Алла Таала Иса пайгамбар (Алланын тынчтыгы болсун) бешикте жаткан наристе кезинде эле намаз тургузууга буюрган. Бешикте жаткан ымыркайдын:

"Мени, намаз тургузууга буюрду" - деп айтып жатканын элестетип көрөлү! Жашы жете элек балага буйрулган намазды, бойго жеткен адамдар эмне үчүн окубай жүрүшөт?! (Мариям сүрөөсү: 31-аят)

- Шуайб пайгамбар (Алланын тынчтыгы болсун) өзүнүн коомун Аллага шерик кошуудан тыйган кезде коому:

"Оо, Шуайб! Намазың ушуга буюрабы?" - деп айткан. Мына чыныгы диндар пенделер эмнеси менен таанылгандыгына карабайсыңбы?! Чындыгында ал намаз. (Худ сүрөөсү: 87-аят)

- Ибрахим пайгамбар (Алланын тынчтыгы болсун) үй-бүлөсүн куураган чөлгө калтырып кетип жатып минтип айткан:

"Эгебиз! Урпактарымды эгин өспөгөн өрөөнгө, Сенин ыйык үйүңдүн жанына, алар намаз тургузуу үчүн көчүрүп келдим". (Ибрахим сүрөөсү: 37-аят) 

- Муса пайгамбар (Алланын тынчтыгы болсун) өзүнө аябагандай чоң милдетти алган учурда төмөнкү эки нерсе айтылган:

"Чындыгында, Мен - Алламын. Менден башка кудай жок! Ошондуктан, Мага сыйын. Ошентип, Мени эстөө үчүн намазды толук тургуз". (Таха сүрөөсү: 14-аят)

Алла Таала тарабыран түшүрүлгөн төмөнкү аятка көңүл бур!

"Биз Муса менен анын тууганына: "Өз элиңер үчүн Мисирде үй кургула, аны сыйына турган үй кылып алгыла жана намаз тургузгула", - деп аян бердик". (Юнус сүрөөсү: 87-аят)

- Сулайман пайгамбар (Алланын тынчтыгы болсун) минип жүргөн атынын моюнун жана бутун кескен эле, анткени, аты Сулайман пайгамбарды "Аср" намазынан кечиктирип жаткан болчу. Биздин бүгүнкү абалыбыз кандай? Намазым каза болуп калды же намаздын убактысы чыгып баратат деп тынчсызданабызбы???!

"Аларды мага кайра алып келгиле!", андан соң алардын шыйрактарын жана моюндарын кесе баштады". (Сад сүрөөсү: 33-аят)

- Жашы өтүп улгайып калган Закария пайгамбарга (Алланын тынчтыгы болсун) сен балалуу болосуң деген сүйүнүчтүү кабар качан келгенин билесиңби?

"Закария мечитте намаз тургузуп жаткан кезде периштелер айтышты: "Алла сага Алланын сөзүн тастыктоочу, жетекчи, өзүн аялдардан калкалоочу, жакшылардан пайгамбар кылып Яхяа аттуу перзент менен сүйүнчүлөйт". Сүйүнчү намаз тикелеп жаткан кезде келген. (Аали Имран сүрөөсү: 39-аят)

Пайгамбарыбыз Мухаммед (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өлүм төшөгүндө жатып айткан эң акыркы керээзи: "Намаз, намаз, намаз" - болгон.

Курани Каримде зекет берүүгө, сабырдуулук кылууга, такыбаа болууга чакырган аяттарда сөзсүз намаз тургузгула деген буйрук кошо айтылган. Бул намаздын башка ибадаттардын төрөсү экендигин далилдейт.