Напсиңди Алла үчүн тыйсаң, орду жакшылыкка толот
09.08.2019

Напсиңди Алла үчүн тыйсаң, орду жакшылыкка толот

Бул сөзгө мисал Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жана сахабалардын Меккеден Мединага көчүүсү. Алар Меккеден кеткенде туулуп-өскөн жерин, там-ташын, оокат-дүнүйөсүн Алла үчүн таштап кетишти. Алла Таала аларга андан бир канча эсе жогору турган жакшылыктарды Мединага даярдап койду. Бул дүйнөдө гана эмес, акыретте да алардын даражасын көтөрүп койду. Жалпы мусулмандардын ичинен «Мухажирлер» "Дин үчүн көчкөндөр" деген ат менен Кыяматка чейин сактап койду. Бейишке биринчи кирүүчүлөрдөн кылды. Ошондой мухажирлердин бири Сухайб Руми Меккеден чыгып бара жатканда капырлар алдынан тосуп чыгышат. Ошондо Сухайб колундагы саадак кабын көрсөтүп: «Эгер мага каршы чыгууну каалсаңар, менин саадагымда кырк жебе бар, ал силердин баарыңарга жетет. Эгер каршы чыгууну каалабасаңар, анда, Меккеде менин эки курма багым калды, ошону бөлүштүрүп алгыла да, менин жолумду бошоткула!» – дейт. Капырлар анын бакчасын алууга макул болуп, жолуна коё беришет. Кийин Алла Таала ал тууралуу: «Адамдардын арасында Алланын ыраазылыгы үчүн напсисин сатып алган адамдар бар» (Бакара сүрөөсү: 107-аят) деп мактаган аятты түшүргөн. Ошондо Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Сухайбга кайрылып: «Бали, оо, Яхянын атасы, кандай гана кирешелүү соода кылгансың» – деп, жогорудагы аятты окуп берген. Дагы бир мисал, Жусуп пайгамбар жөнүндө. Жусуп пайгамбар Алла үчүн сулуу аялдан баш тартып, зынданга түштү, канча азап-тозокту башынан өткөрдү. Ошол себептүү Алла Таала аны ошол замандагы жер бетиндеги эң чоң казынага башчы кылды. Ошол заманда эң маанилүү болгон түш жооруу илимин үйрөттү. Кийин ошол сулуу аялга баш коштурду. Урматтуу мусулман бир тууганым! Турмушта ар кандай учурлар болот. Кээде кайсы бир күнөө ишти аткаруу сага пайдалуудай сезилет. Миң долларыңды бирөөгө берип, бир миң бир жүз кылып алуу сага пайдалуудай сезилет. Бузулган машинаңды жууп, тазалап айыбын жашырып сатып жиберүү сага пайдалуудай сезилет. Дагы көптөгөн мисалдарды келтирсек болот, бирок, мунун баарынын артында жамандык жашынып жатат. Эгер ушундай учурда Алланы эстеп, Андан коркуп, Анын ыраазылыгы үчүн ушул ишиңден баш тартсаң, мен Аллага ант ичип айтам, анын ордуна сөзсүз сага жакшыраак жол ачылат. Бул Алланын убадасы. Ошондуктан, ар бир ишти жасоодо Алладан корколу, Алланы эстейли. Эртедир-кечтир анын алдына баруучу күндү унутпайлы. Алла Таала баарыбызга Өзүнөн корккон жүрөк, Өзүн зикир кылган тил насип кылсын. Ар бирибизге жакшылык иштерди, адал тамакты буйрусун.

Бейиш гезити