Нис шаарынан келген белек
13.09.2019

Нис шаарынан келген белек

Ал бирөө тууралуу жаманыраак сөз айтып алган болчу. Ошондуктан, таң атпай маанайы чөгүңкү ойгонду.

- Каап, - деди ичинен, - Ошол кишиге жолуга алганымда алдынан өтүп кечирим сурайт элем.

Бир топтон кийин Нис шаарына жиберилген китебине муктаж болду. "Атаганат, азыр колумда болгондо эмне!" - деп кейиди. Намазды окугандан кийин терезеден бакчасын карап олтурган эле. Сыртта мелүүн жел согуп, жалбырактар зикир чалган эриндердей бир калыпта дирилдеп туруптур. Ушул убакта анын эшигин бирөө каккылап калды.

- Кудай сакта! Бул маалда ким келет эле? - деп кобуранды ичинен.

Эшикти ачса кошунасы экен. Колундагы китепти сунуп:

- Муну сизге берип жибериптир. Нис шаарынан бир таанышым келди эле, - деди.

Тигил китепти алып, анан көздөрү жайнай түштү. Так эле өзүнө керектүү китеп экен. Шашып жүргөн кошунасына ыраазычылыгын билдирип, узатып жиберди. Бир топко чейин таң калып олтурду да: "Бул чын эле Курандын пайдасы. Анын пайдасы ушунча болгон соң башка пенделерге күнүмдү түшүрбөөм керек" - деп ойлоду ичинен.

Түшкө маал эшиги дагы кагылды. Барып эшикти ачты. Бул жолу баягыдан да катуу таң калды. Баягы артынан сүйлөп койгон досу экен.

- Кир десең боло, - деди күлүмсүрөп.

- Кир. Кел кир, - деди шашмалап.

Алар үйгө кирип жайланышып олтурушту.

- Мен тууралуу айткандарың баштан-аяк туура. Муну сендей досумдун ачыкка чыгарганы мени кубандырды. Мага катамды көргөздүң. Ошол үчүн сага ыракмат айтканы келдим, - дептир досу.

Бул окуя бизге эң чоң таалим берди. Эгер биз Куранга так-туура амал кыла турган болсок, анда, жашообуз жеңил болот, тилеген ой-максаттарыбызга жеңил жетебиз. Көздөгөн ниеттерибиз өздөрү алдыбыздан жолугат.

Сырдуу икаялар китебинен