Олуяларды от күйгүзбөйт
18.08.2019

Олуяларды от күйгүзбөйт

Сараңдыгы, эки жүздүүлүгү жагынан алдына ат салдырбаган киши жубайына эч качан, эч кимге садага бербөөсүн, эгер бере турган болсо токтоосуз талак кылаарын айтып бир жакка чыгып кетти. Арадан көп өтпөй кайдан-жайдан бир тилемчи келип, алардын эшигин какты. "Ооба, кожоюндар! Алла үчүн мага бир нерсе бергилечи?" – деди ал. Аял аны кыя албай үч нан карматты. Тилемчи аялга ыраазычылыгын билдирип, жолуна түштү. Ал бир аз басып эле баягы эки жүздүү, сараң кишинин дал өзүнө жолукту.

– Бул нандарды сага ким берди? – деди сараң тилемчинин колундагы нандарды кызыга карап.

– Баланча үйдөн алдым, – деди берки бейкапар түшүндүрүп.

Жаны кашайган неме үйүнө кирип эле аялына бир тийди.

– Мен сага эч кимге эч нерсе бербегин дебедим беле?!

– Мен Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн бердим, – деп жооп берди аялы. Ачуусу кайнаган киши тандырга от жагып, аябай ысыган кезде аялына:

– Кана, Алла үчүн тандырга боюңду таштачы! – деди. Аял туруп эң жакшы кийимдерин кийди. Сараң аны карап туруп:

– Жаңы кийимдериңди калтыр! – деди. Аял:

– Адам сүйгөнү үчүн жасанат. Мен Жараткан Эгемди зыярат кылганы турам, – деп болбой койду. Анан ошол бойдон барып тандырга боюн таштады. Эки жүздүү киши тандырдын оозун жаап таштап басып кетти.

Арадан үч күн өткөндө баягы сараң барып тандырдын капкагын ачты. Ичин караса аялы Алланын кудурети менен аман-эсен олтурат. Эки жүздүү аны көрүп аябай таң калды. Ошол учурда кайыптан: "От биздин сүйгөндөрүбүздү күйгүзбөөсүн билбейсиңби?" – деген үн угулду.

Фараондун аялы Асия Аллага ыйман келтиргенин күйөөсүнөн жашырып жүрчү. Бир күнү Фараон анын ыйман келтиргенин билип калып, жазага тартты. Аны ар түрдүү кыйноого салган соң: "Диниңден кайт!" – деди. Бирок, аялы кайткан жок. Жоон таяктар менен күрсүлдөтө урса да болбоду. "Сен менин денемди оорутуп, талкалооң мүмкүн, бирок, жүрөгүм Жараткандын коргоосунда. Сен мени майдалап бөлүп салсаң да, менин Аллага болгон сүйүүм арта берет", – деди. Ошол учурда өтүп бараткан Мусага (Алланын саламы болсун) Асия кайрылып:

– Айтчы, Жараткан Эгем мага ачууланып жатабы же менден ыраазыбы? – деди. Муса (Алланын саламы болсун):

– Оо, Асия! Көктөгү периштелер сени карап турушат. Алла Таала сени менен сыймыктанат. Муктаждыгыңды айт, эмне кааласаң да кабыл болот, – деди.

Ошондо азирети Асия: "Оо, Эгем! Өзүң мага бейишиңден үй тургуз жана мени Фараондон жана анын иштеринен, ошондой эле залим коомдон куткар", – деп дуба кылды (Тахрим сүрөөсү: 11-аят).

Салман (Алла андан ыраазы болсун):

"Фараон аялын күндүн кайнап турган аптабына таштап кыйначу. Бирок, Фараон жакындары менен ал жерден кетээри менен периштелер аны канаттары менен калкалачу. Асия болсо бейиштеги үйүн көрүп олтураар эле" деп айткан.

Бул окуя тууралуу Абу Хурайра (Алла андан ыраазы болсун) мындай деп рабаят кылат:

"Фараон аялы Асия үчүн төрт казык кактырып матап койду. Көкүрөгүнө бир тегирмен ташын койдурду. Анан башын күнгө каратып бурдурду. Ошондо Асия көктү тиктеп:

"Өзүң мага бейишиңден үй тургуз!" – деп дуба кылды.

Хасан Басрий: "Алла аны куткарды. Анан бейишине алып кетти. Ал ошол жайда жашап жатат", – деген.

Бул жерде кыйынчылык учурда Алла Таалага сыйынып, Андан жардам суроо момун пенделердин сапаты экенине далил бар.

Жүрөктөрдүн ачкычы китебинен