Он эки түрлүү уйку
23.08.2020

Он эки түрлүү уйку

1. Сүннөт уйку.

Аптап которулуп бешим намазына чейин боло турган аралыктагы бул уйку "кайлула" делет. Бул уйку акылды көбөйтөт.

2. Бидат уйку.

Бешим намазы убактысындагы уйку.

3. Келесоолукка себеп боло турган уйку.

Аср намазынан кийинки уйку дубаналык, келесоолукка себеп болот.

4. Азапка себеп боло турган уйку.

Киши куптан намазын окубастан уктаса, бул дүйнөдө да, акыретте да азапка калат.

5. Адаттагы уйку.

Куптан намазынан кийинки адаттагы уйку.

6. Өкүнүчкө себеп боло турган уйку.

Таң атаар убакта уктап жатуу. Илимий чогулуш болуп жатканда уктоо да өкүнүчкө себеп болот.

7. Бейкапар уйку.

Таң атып баратканда уктап жатуу. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) кызы Фатимага:

- "Таңда уктап жатпагын, себеби бул убакта үч нерсе: жакшылык, адеп жана береке бөлүнөт", деген. Ким таң атып баратканда уктап жатса, ушул уч нерседен куру калат.

8. Кедейликке себеп боло турган уйку.

Багымдаттан кийин күн чыкканча уктап жатуу кембагалдыкка, дубаналыкка жана карыздарлыкка себеп болот.

9. Зыян уйку.

Кишинин ибадаттан кийин дубада, салаватта, кырааттарга катышпастан кетип, барып уктаса зыян уйку болуп эсептелет.

10. Ыракат уйку.

Оорулуулардын жана жаш балдардын уйкусу. Алар канча көп уктаса, пайда жана ыракат алышат.

11. Ибадат уйку.

Аалымдар, такыбаалар жана орозо кармагандардын уйкусу. Киши куптан намазынан соң даарат менен уктаса, периштелердин сактоосунда болот.

12. Керемет уйку.

Түндө намаз окуп туруп, чарчап саждада уктап калуу.

Ыйман желеси