Он күндүн артыкчылыктары
24.07.2020

Он күндүн артыкчылыктары

Зулхижжанын алгачкы он күнү жылдын эң ыйык күндөрүнөн. Анда жасалган сооптор көп эсе эселенет.

Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) айтты: «Бул дүнүйөнүн эң абзел күндөрү, бул - Зулхижжа айынын алгачкы он күнү» (Баззар, Хасан)

Бин Аббастын (Алла ал экөөнөн ыраазы болсун) сөздөрүнөн Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) мындай дегени кабарланат: «Алла Таала үчүн Зулхижжа айынын алгачкы он күнүндө жасалган жакшы амалдардан да сүйкүмдүүрөөк амалдар жок жана алар үчүн бериле турган сооптон чоң сооп жок». Андан: “Алланын жолундагы күрөшүүдөн дагыбы?», - деп суралган кезде, ал: «Эгер өмүрү менен мал-мүлкүн тобокелге салып, Алла жолуна чыккан жана булардын эч нерсесин кайтарып алып келбеген адамды санабасак, Алланын жолундагы жихаддан да», - деп жооп берди. (Бухари: 2/162, Абу Дауд: 2438, Тирмизи: 757) Ушул жерде Тирмизинин рабаяты келтирилген.

Түндөрдүн ичинен Рамазандын акыркы 10 түнү эң өзгөчө болгондой эле, күндөрдүн ичинен Зулхижжанын алгачкы 10 күнү эң өзгөчө!

Шейхул-Ислам Бин Таймия мындай дейт: “Зулхижжанын он күнү Рамазандын он күнүнөн жакшыраак, ал эми Рамазан айынын он түнү Зулхижжа айынын он түнүнөн жакшыраак!”. (Мажму’ул-фатауа 25/287)

Хафиз Бин Касир мындай деген: “Көптөгөн хадистер Зулхижжа айынын алгачкы он күнү жылдын башка күндөрүнүн бардыгынан жакшыраак экенине далалат кылат жана алар Рамазандын акыркы он күнүнөн жакшыраак. Ал эми Рамазандын акыркы он түнү жылдын башка түндөрүнүн бардыгынан жакшыраак, анткени, алар өзүнүн ичинде миң айдан да жакшыраак болгон Кадыр түнүн камтыйт”.  «Тафсир Бин Касир» 5/412.

Зулхижжанын алгачкы 10 күнүндө кандай ибадат кылуу азбел:

- ажылык

- курмандык чалуу

- напил орозо тутуу (өзгөчө 9-Арапа күнү)

- садага берүү

- зикир, такбирлерди көп айтуу

- ж.б. соопттуу иштер

muftiyat.kg