Оо, Алла! Кабырымды жарык кылгын!
27.07.2019

Оо, Алла! Кабырымды жарык кылгын!

Эх, адамзат! Акыйкатты көрүп, сезип турсак да моюн сунбай келебиз...

Өлбөчүдөй тырмалап, жашообуздун кандай өтүп жатканын да туйбай, болгон сайын болсун деп умтула беребиз. Азына кейип, көбүнө көөп, бергенди эмес алганды жакшы көрөбүз. Бир жолу болсо да кечинде же олтурганда же бош убактыңызда бир күн өлсөм кабырда эмне болот экен? Эмнелер мени күтүп турат? Өзүм жалгыз кандай абалда болом? Суроолорго кандай жооп берем деп ойлонуп көрдүңүз бекен?

Сиз бул айтылгандарга ишенбөөңүз мүмкүн, бирок, ушундай сиздин таттуу жашооңузду кесип кетүүчү өлүм бар. Ар ким бул жарыктыкта кандай жүрүп, кандай иш кылган болсо жооп бере турган күнү келет. Анда бул окуя сабак болсун...

Жергебизде көп жана чоң кабырлар бар. Ушундай бир көрүстөндөрдүн биринде бир нече жылдан бери иштеп келе жаткан көр казган акебиз, ушул окуяны өз көздөрү менен көргөн инсан катары айтып берди, кабар берип жаткан учурда көздөрү жашып жатканын көрдүк.

- Мен кыйла жылдан бери адамдардын кызматын кылып келем, бирок, мындайын али көргөн эмес элем. Өткөн жылдын жаз күндөрүндө унаа кырсыктан көз жумган кырк жаш чамаларындагы бир жигитти көмүү үчүн алып келишти, кеч курун жаны үзүлгөн экен. Багымдат намазынан соң дароо жерге бере турган болушуптур, ошол себептен кабырга коюу аземине катышуума туура келди. А бирок эмнегедир көрүстөнгө көңүлүм жок келдим, эң кызыгы көрүстөнгө келгенимде эч качан кылбаган ишти кылып койгонумду аңдадым. Кетменим үйдө калып кеткен экен, эмнегедир бир күн мурда ар дайым көрүстөндө иштете турган буюмдарымды үйгө алып кеткен экенмин. Иши кылып унаада кайра барып буюмдарымды да алып келдим, жакшыраак жер таап бир аздан соң алынып келе турган сөөк үчүн көр казууга кириштим. Кетменди бир-эки жерге уруп көрдүм эмнегедир өтпөдү, шиш күрөктү дагы пайдаландым, алдымда кандай аспабым болсо иштеттим, бирок, пайдасы болбоду. Буюмдарымды текшерип көрдүм, бул абалды жердин катуулугуна койдум. Азма-аз орун которуп, алысыраак жерден чаап көрдүм, кызыгы кыйла ным болгон жерде да кетменим казууга жарабады. Таң калганымдан кабырдын жети түрлүү жерлерин казууга кириштим, бирок, бир да жерди жарым чарчы болсо да каза албадым. Бир аздан соң шакирттерим жетип келишти аларга болгон окуяны айтып бердим. Шакирттерим ишенбегендерин сездим, кийин күрөктү берип казып көргүлө дедим, жигиттердин колдорунан дагы эч майнап келбеди. Туруп калдык. Кабырдын бир да жери казылбай калды. Багымдат намазынан соң жаназа окулган сөөктү алып келишти, мен барып болгонун болгондой имамга айтып бердим. Имам көзүндө жаш кылгыруу менен сөөктүн туугандары алдына жол тартты, баарынын алдында мындан бир саат мурда кылган иштерибизди кайталап, көргөзүп бердик, чындыгында жер казылбай койду. Ошол жердеги баарысы бир гана чындыкты түшүнүп жаткан эле, сөөктү жер кабыл кылгысы жок. Айла жок, имам менен сүйлөшүп сөөктү бир амалдап жарымчарчы казылган жерге көмдүк жана үстүнө топурак тарткан адам болдук, баары муңдуу абалдарында үйлөрүнө кайтышты. Эң жаман окуя эртеси жүз көргөздү, мен башка бир сөөк үчүн кабыр казып жатканымда нараагыракта иттердин үнүн угуп калдым, жүгүрүп барсам бир күн мурда көмүлгөн сөөк тышкарыга чыгып калган экен, көрүстөндө ызгып жүрүшкөн дейди иттер тытып таштаган экен. Иттерди айдадым, ичек- чабагы чыгып калган сөөктү бир амалдап жерге көмүүгө урундум, бирок, пайдасы жок эле, иттерден кечирээк келип калганым үчүн сөөктүн бир сак жери калган эмес экен. Сөөктүн чачылган жерлерин көмүп салдым. Бир нече күндөн кийин келгенимде сөөк иттерге жем болгонун көрдүм. Эч кимге бул окуянын кабарын бербедим, а бирок, сөөк тытылып кеткен эле. Миң коркуу менен кетменимди алып жарым чарчылык кабырга жакындаштым, Кудайдын кудурети, үч-төрт күн мурун таштай катуу болгон жер кебездей жумшак болуп кеткен экен, сөөктү Алланын буйругу менен кабыл албагандан кийин башка өлүктөр үчүн жумшак болуп үлгүргөн жерди көрүп көзүмдө жаш, ичимде кан сызуу менен кабырды каза бердим, ээси жок кабыр болсун деп аны кабыр абалына келтирип койдум, ар күнү кабырга келсем ошол кабырды зыярат кылганы адаттанганмын. Анын ичинде ээси жоктугун билем, ар жакка чачылып, тытылып кеткенин менден башка адам билбейт, сүрүштүрөйүн десем баары бир билем, өлгөн адам Жаратканына кыянаттык кылган же сүткор болгон же өлөр-өлгөнчө арак ичкен же болбосо зына иштери менен алектенген. Мага мунун эмне кызыгы бар, мага бир гана үлгү керек?! Жер дагы Алланын макулугу, эгер Алла Таала жерге буйрук берип, кабыл кылба десе таштан катуу болуп калат экен. Аны дүйнөнүн каалаган жерлерин кезип чыгып көмүүгө жер таба албайт экенсиз. Айбандарга жем болгон соң жер жумшайт экен, СубаханАлла! Алла Тааладан өлүмүбүздү чырайлуу кылуу менен биргеликте кабырыбыздагы абалыбызды дагы оңдоосун сурап, тилейбиз, Алла Таала Мээримдүү жана ыйык Зат.

Надырбек уулу Султан