Оо, Алла!
31.08.2019

Оо, Алла!

"Асмандагы жана жердегинин бардыгы Андан жардам, ырыскы сурашат. Ал ар күн сайын иш үстүндө". (Рахман сүрөөсү: 29-аят)

Эгер деңиз кыймылдап, толкун башталып, шамал болсо, анда, кемедегилер чакырышат: "Оо, Алла!", деп.

Эгер чөлдө бараткан адашса, кербен жолдон кыйшайса, жолоочулар кыйын абалда калышса, анда, чакырышат: "Оо, Алла!", деп.

Эгер башына бир кырсык түшсө, кайгыга батып, башына мүшкүл түшсө, анда, ал чакырат: "Оо, Алла!", деп.

Эгер кайрылгандардын алдында бардык эшиктер жабык болсо, сурагандардын алдында пардалар жабык болсо, анда, алар кыйкырышат: "Оо, Алла!", деп.

Ийгиликке жетүүгө айла-амал калбаса, жолдордун баары тарыса, үмүттөр түгөнсө, байланыштар үзүлсө, анда, алар чакырышат: "Оо, Алла!", деп.

Жер жүзү тар болуп сыгылсаң, жаның жаныңа батпай кыйналсаң, анда, чакыргын: "Оо, Алла!", деп.

Аллага жакшы сөз, калыс кылынган дуба, чын жүрөктөн болгон кайрылуу, күнөөсүздүн ыйы, кайгы-азап чеккендин сөзү гана жетип барат.

Түнкүсүн алакандарын жайып, Алладан сурап кайрылышат, колдорун сунуп, муктаждыктарын сурашат, балээ-кырсыкта көздөрү менен жалдырашып Андан гана сурашат.

Алланын ысымы менен гана адамдын сөзү оңолот, Андан жардам сурап кайрылат, Аны зикир кылып, эстөө менен жүрөк тынчтанып, жан-дүйнөң ыракаттанып, кайгы жоголуп, аң-сезим ордуна келип, ишеним орундалат, анткени: "Алла пенделерине Боорукер".

"Алла!": ысымдардын эң коозу, тамгалардын эң жакшысы, сүйлөмдөрдүн эң туурасы, сөздөрдүн эң асылы жана эң кымбаты.

"Алланын ысымдарына теңдеш ысым бар бекен?!".

"Алла": Баарына Жетиштүү жана Түбөлүк, Күчтүү жана Жардамчы, Улук жана Кудуреттүү, Даанышман.

"Бүгүн падышалык кимдин колунда? Жалгыз Каардуу Алланын колунда".

"Алла": Боорукер жана Кам Көрүүчү, Жардам колун сунуучу, Сүйкүмдүү жана Жакшылык Берүүчү.

"Силердеги жакшылыктардын баары Алладан".

"Алла": Улуу жана Урмат ээси, Айбаттуу жана Кудуреттүү.

Аллахым! Кайгынын ордуна кубанычты бер, капалыктын ордуна курсантчылыкты бер, коркуу пайда болгондо тынчтыкты бер.

Аллахым! Күйүт-азаптуу жүрөктү айкындуулук менен тынчтандыр, күйүп жаткан руханиятты "ыйман" суусу менен өчүр.

Оо, Жараткан! Түнкүсүн уктай албаган көздөргө Өзүң бейпил уйку бер, тынчсызданган жандарга тынчтыкты бер, жардамыңды батыраак бер. Оо, Жараткан! Адашкан көздөргө айкын жолду көрсөт, туура эмес жолго түшүп, жолдон адашкандарга хидаят түз жолуңду көрсөт.

Аллахым! Азгырыктарды чыныгы нур менен жок кыл, акыйкатсыздыкты чыныгы акыйкат менен жок кыл, шайтандын жамандыктарын Өзүңдүн аскерлериң менен кайтар.

Аллахым! Бизден кайгы-капаны, тынчсызданууну алып сал.

Сенден башкасынан коркуудан Өзүң сакта, Сага гана таянабыз, бир Өзүңө тобокел кылабыз, Сенден гана сурайбыз, жалгыз Өзүңдөн гана жардам тилейбиз. Өзүң эң жакшы Жардам берүүчү Таянычыбызсың.

Капаланба китебинен