Отпарастын арызы
23.07.2019

Отпарастын арызы

Азирети Умар калыйпа кезинде чыгыш майдандын кол башчысы болгон азирети Саад бин Аби Ваккас Куфа шаарында бир имарат тургузмакчы болот. Курулуш боло турган жерге катар турган отпарастын үйүн да сатып алуу керек болот. Отпарас үйүн саткысы келбейт. Үйүнө барып аялы менен кеңешет. Аялы: "Булардын Мадинада бир амири бар, ошого барып арыздан, - дейт. Мадинага келип калыйпанын ак сарайын издейт. Сураштырып жүргөндө адамдар: "Анын сарайы жок”, - дешет. "Ал өзү азыр кайда?” – деп сураганда: "Шаар сыртына кеткен”, - деп айтышат.

Издеп барат. Эч жерден аскерлер, сакчылар көрүнбөйт. Топурак үстүндө уктап жаткан адамды көрүп, андан: "Калыйпа Умарды көрдүңбү?” - дейт. Бул адам азирети Умар эле. "Аны кандай максат менен издеп жүрөсүң?” - деп сурайт. Ошондо отпарас: "Анын кол башчысы менин үйүмдү кыйнап тартып алмакчы болууда. Ошол үчүн арызданганы келдим”, - деп жооп берет.

Азирети Умар отпарасты ээрчитип үйүнө келет. Кагаз сурады, бирок, кагаз табылбайт. Бир сөөктү алып, анын бетине "Бисмилладан” кийин: "Эй, Саад, бул отпарасты капа кылба, болбосо, дароо жаныма кел!” - деп жазып колуна берет.

Отпарас сөөктү алып үйүнө келет. "Бекер эле убара болуптурмун, бул сөөктү колбашчыга көрсөтө турган болсом «шылдыңдап жатасың» деп ачууланса керек”, - дейт. Акыры аялынын көндүрүүсү менен Саадга барат. Саад аскерлеринин арасында көңүлдүү олтурган эле. Көзү узакта келе жаткан отпарастын колундагы сөөккө түшөт. Момундардын амири Умардын жазуусун таанып, ошол замат жүзү бозоруп кетти. Иреңинин капыстан өзгөрүүсүнө бардыгы таң калышты. Саад отпарастын жанына барып: "Эмнени кааласаң ошону орундайын, бирок, мени Умардын алдына жибербе! Анын жазасына чыдай албасмын”, - дейт. Отпарас колбашчынын мындай жалбаруусун көргөндө таң калганынан эсинен танып калды. Эсине келгенде келме айтып мусулман болду. Отпарастын мусулман болгонун уккан достору: "Эмнеге мусулман болдуң?” – деп сурашат. Ошондо ал: "Амирлерин көрдүм, жамалган чапан кийип, топурак үстүндө уктап жаткан эле. Кол башчынын андан коркуп калтырап калганын да көрдүм. Булардын ак динде экенин түшүндүм. Мен сыяктуу отко табынган адамга ушунчалык адилеттик көрсөтүү жалгыз гана ак динге ишенгендерде гана болот”, - дейт.

Ислам дини