Азрети Умар халифа болуп турган учурда бир адамды жанына жардамчы кылып алат. Анын милдети күн сайын халифага өлүмдү эскертип туруу болчу. Ал күн сайын

16.08.2016

Дыйкан талаасына келет. Эшегинен түшүп, аны аркандайын десе, кашайып арканын үйүнө унутуп калыптыр. Ары карап, бери карап акыры жанаша чатырдагы к

15.08.2016

Жапжашыл, кооз токой ичинде, көп дарактардын арасында кичинекей балаты жашоочу. Жанындагы асман тиреген карагайларга суктанган балаты, бат эле чоңоюуну

11.08.2016

Ислам дини – ортолук жолдогу дин. Абдулла ибн Амр, (Аллах андан ыраазы болсун) айтты: «Аллахтын элчиси (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) колуна эки

11.08.2016

Ислам ааламындагы белгилүү аалым Имам Малик хадис илимин камтыган чоң китебин жазып бүтүрөт. Китеп абдан кызыктуу болгондуктан эл ичине бат эле тарап кетет.

10.08.2016

Келин менен кайнене такыр тил табыша албай койду. Кайненеге келиндин жасаганы жакпайт. Келинге кайненин мамилеси төп келбейт. Жек көрүү улам күчөп отуруп,

09.08.2016

Аял киши жихадка чыкканга болбойт. Жихад бул жакта турсун алыска сапарга чьгуусун да шариат туура эмес деген. Айша энебиз (Алла ыраазы болсун)

08.08.2016

Аллах жараткан макулуктардын бири бул - чаян. Чаян туубайт, бирок анын балдары жетилгенден кийин эки күндүн аралыгында эненин жонун жарып чыгышат жана

05.08.2016

Күйөөңөрдүн сырын ашкере кылбагыла. Айланайын айымдар, мен силердин кээ бирөөңөргө такыр түшүнбөймүн. Өзүнүн өмүрлүк жолдошу, кубанса кашында, кайгырса

04.08.2016

Кимдир бирөө сага акыл айтса, ал адам сенден акылдуу болгондугу үчүн, же идеал, үлгүлүү адам болгондугу үчүн акыл айтып жатат деп ойлоп калба. 

03.08.2016