Тамак-аштын ичинен адамдар жакшы көргөн бир эт бар. Бирок, бул этти жеш арам болгондуктан, Аллах Таала аны жегенге тыюу салган. Пайгамбарыбыз (Ага

22.07.2016

Аллах Тааланын экинчи бир адамга берген нээматына көралбастык кылуу – Аллахтын тагдырына нааразы болуу болуп эсептелет. Ошондой эле көралбастык кылуу

21.07.2016

Эгер кимдир-бирөө Аллахтан башка нерсеге сыйынса, сыйынууда Аллахка дагы бир нерсени ортомчу же шерик кылса, анда анын ибадаты кабыл кылынбайт. Ал

20.07.2016

Шариатыбызда үй-бүлө толук кандуу үй-бүлө болуп жашоосун камсыздаган көркөм адептер, касиеттүү тартиптер бар. Алардын бири - мусулманчылыкта үйдө

20.07.2016

Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) бул дүйнөдөн өтүп, Абу Бакр (Аллах андан ыраазы болсун) халифалык кылып турган заман. Бир күнү Шам

19.07.2016

Бул кыз үчүн бирөөлөр өзүн-өзү өлтүрөт
Бул кыз үчүн энесин өлтүргөндөр да жок эмес
Бул кыз үчүн бала-чакасынан ажырагандар канча

19.07.2016

Адам баласынын табияты тазалыкты жакшы көрөт. Бардык эле эркектер, кийген кийими, отурган орду, жаткан төшөгү таза болуусун каалайт. Ал эми эркектин таза

18.07.2016

Аллах Таалага мактоолор жана анын пайгамбарына салам- салаваттар болсун. Араб тилиндеги “риба” деген сөз - ашыруу, көбөйтүү деген маанини түшүндүрөт. Биз

18.07.2016

Ибн Аббас (Аллах андан ыраазы болсун) риваят кылган хадисте, минтип айтат: Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) бурчта отурган, анан асманга

17.07.2016

"Адашкандын айыбы жок, кайра үйүрүн тапкан соң, ачылгандын айыбы жок өзү билип жапкан соң", "Жаак жаңылаар, туяк мүдүрүлөөр". Бул макалдарда адам

16.07.2016