Кыргыз элинин ооз эки чыгармачылыгы эч кайсы элде болуп көрбөгөндөй өнүккөн. Буга кыргыздардын көчүп- конуп жүргөндүгү да таасирин тийгизсе керек. Айрыкча,

06.07.2016

Пайгамбарыбыздын (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) ар бир айткан осуяты үммөт үчүн пайдалуу. Анын осуяттарын аткаруу менен Акыретте бактылуу болобуз.

04.07.2016

Имам Аьзамга (Аллах аны рахмат кылсын) бир адам баласын алып келип, окууга таштап кетет. Арадан жыйырма жыл өткөндөн кийин Имам Аьзам баланын атасын чакыртып:

03.07.2016

Нух пайгамбардын заманында адамдар 800-1000 жыл өмүр сүрчү экен. Бир күнү бир аялдын баласы каза болот. Аял абдан кайгырып көз жашын төгөт. Анын көңүлүн

02.07.2016

Хадис: Жаабир (Аллах андан ыраазы болсун) риваят кылган хадисте, ал айтат: "Бир жолу Убай бин Каьб кубалык адамдарга имам болуп намазга киришти да, узун

01.07.2016

Хадис: Умая бин Махший (Аллах андан ыраазы болсун) риваят кылган хадисте, минтип айтат: "Бир адам Аллахтын атын атабастан тамактана баштайт,  Пайгамбарыбыз

01.07.2016

Урматтуу окурман, Пайгамбар Мухаммаддын (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) өмүр таржымалын окуунун, билүүнүн эмне зарылчылыгы бар? - деген суроого

28.06.2016

Айылдын чок ортосундагы эски үйдүн короосунда боз үй тигилип турат. Анын жанында топтошуп турган адамдар, эшиктен бирөө кирген сайын өкүрүп ыйлап

28.06.2016

Бир аял Ибн Масьуддун «Кайсы аял өз көркүн өзгөртсө лаанат болот» деген сөзүн угуп, тиштеринин ортосун ажыратып, кашын терип, ага барат да:

27.06.2016

Курандагы сандардын таң калыштуу дал келүүсү, анын Аллахтын сөзү экендигин дагы бир жолу далилдейт.
Куранда:

27.06.2016