Жаңы эле турмушка чыккан келини менен уулун эне конокко чакырды. Аларга өз колу менен тамак даярдады. Баары дасторкондун айланасына отурушту. Эне өз колу

27.06.2016

Бир жолу тил илимин абдан жакшы өздөштүргөн илимпоз, аралга барып эс алып келүү үчүн жолго чыгат. Аралга чейин кайык менен үч саат жол жүрүүгө туура келчү.

27.06.2016

Баарыбыз өзүбүздү мусулман, ыймандуубуз деп эсептейбиз. Келгиле, ушул куттуу күндөрдө өзүбүзгө мусулмандык убадабызды берели. Ким, ата- энесинен көптөн бери

27.06.2016

Урматтуу мусулман бир тууганым! Аллах Таала ар бир күнөө үчүн жаза даярдаган. Күнөөкөр пенде Акыретте, күнөөсүнө жараша жазаланат. Ал эми ата-энесин нааразы

26.06.2016

Эй, Россия, Россия, бир боор энем!
Мен өңдүү тоо кушуна койнуң кенен,
Чын сөздү туура айтуудан таймана албайм,
Биз элбиз, биз кишибиз – сени менен. 

26.06.2016

Оо, аялзаты! Силерге айтар сөзүм бар. Огеле көп. Кайсынысынан баштарымды да билбей турам. Бул бир келжирек экен деп ойлобогула. Мен силерге жүрөктүн

26.06.2016

Аллах Таала Куранда бир канча жаныбарлардын атын атаган. Алардын ар бирине тиешелүү окуялар болгон жана аларды Аллах Таала үлгү болсун үчүн Куранда

26.06.2016

Белгилүү аалым Малик бин Динар үйүнүн бир бурчунда тахажуд намазын окуп олтурса, ачык турган терезесинен ууру кирип үй ичин тинте баштайт. Малик бин Динар эл

25.06.2016

Кадыр түн Алла Таалаа тарабынан акыркы Пайгамбар Мухаммадга (Ага Алланын салам-салаваты болсун) жана анын үммөтүнө берилген белек. Бул түндө аткарылган

25.06.2016

Тирүүлүктө бири-бирибизди сыйлап, кадырлашалы

24.06.2016