Жирафтын Зу-зу аттуу баласы бар эле. Ал ар дайым моюнунун узундугуна нааразы болчу. Анткени, ал моюнунун узундугунан көп жапа чегет эле. Кээде дарактын

06.07.2016

Эй, Россия, Россия, бир боор энем!
Мен өңдүү тоо кушуна койнуң кенен,
Чын сөздү туура айтуудан таймана албайм,
Биз элбиз, биз кишибиз – сени менен. 

26.06.2016