Тамак-аштын ичинен адамдар жакшы көргөн бир эт бар. Бирок, бул этти жеш арам болгондуктан, Аллах Таала аны жегенге тыюу салган. Пайгамбарыбыз (Ага

22.07.2016

Эгер кимдир-бирөө Аллахтан башка нерсеге сыйынса, сыйынууда Аллахка дагы бир нерсени ортомчу же шерик кылса, анда анын ибадаты кабыл кылынбайт. Ал

20.07.2016

7) Аллах жолунда садака кылуу. Аллах Таала айтты: “Айткын: “Чындыгында, Раббим Өзү каалаган кулдарына ырыскыларын кеңейтет жана кимге кааласа тарытат.

12.07.2016

Эй, Россия, Россия, бир боор энем!
Мен өңдүү тоо кушуна койнуң кенен,
Чын сөздү туура айтуудан таймана албайм,
Биз элбиз, биз кишибиз – сени менен. 

26.06.2016