Бир акылман адамдын алдына шакирттеринен бирөө келет да, аялынын колу катуу, сараң экенин айтып арызданат. Акылман адам анын үйүнө келет да, муштумун түйүп 

26.06.2022

Абдулмутталибдин мындай аракеттерин башынан бери байкап турган курайштар бул ишти уруу башчыларына билдиришти. Бир нече убакыттан кийин курайштын уруу 

25.06.2022

Адамдар бул дүйнөгө сыноо үчүн жиберилет. Адамдын өмүрү бүт бойдон сыноонун бир түрү болуп саналат. Бул маанилүү маселе Куран Каримде өтө ачык-айкын баяндалган:

25.06.2022

Бир күнү аңчы куштарга тор салып коёт. Андагы жемди көргөн бир топ куш ал торго келип түшүп калат. Келе жаткан аңчыны көрүп куштар жапырт учуп калышат. Бир 

24.06.2022

Бир жыгач уста болот. Өмүр бою жыгач усталык кылып жүрүп карыйт. Көздөн май, колдон каруу кетет. Тамакка отурганда да тамагын төгүп алчу болот. Муну анын баласы 

24.06.2022

Арадан көптөгөн жылдар өттү. Ааламдын улуу Пайгамбарына (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) тиешелүү болгон нур Абдулмутталибди курайштын башчылык к

23.06.2022

Ислам дини – ыйык диндердин эң акыркысы. Ошондой эле ал өзүнүн нукуралуулугун, түпкүлүктүү нугун туура сактап турган бирден бир дин. Ислам динин өз өмүрүнө өрнөк 

23.06.2022

Чындыгында, ааламдын мырзасынын касиеттүү нуру маңдайында аманат катары жаркыраган бардык бабалары тууралуу так маалыматтарга ээ эмеспиз. Анын 

22.06.2022

“Ислам” деген сөз “тынчтык, амандык, бейпилдик, баш ийүү” маанисиндеги “силм, селам” деген арабча сөздөн бутактап чыгып, кеңири мааниде “Алла Таалага баш ийүү, 

22.06.2022

Жаш, окууну жаңы бүтүргөн бала атасына келип:

— Ата, уулуң үчүн кубана берсең болот. Мен университетке тапшырдым! Мен өз бактымды таптым! – дейт.

21.06.2022