Кедей, бирок, ыкластуу бир кишинин барга топук кылган, күйөөсүндөй ток пейил аялы болгон экен. Аялы жүн ийрип, күйөөсү аны базарга алып барып сатып, кеч болгондо 

12.06.2022

“Чындыгында, бул тайманбас жигит, анын тили жатык жана жүрөгү даанышман…” (Умар бин аль-Хаттаб (Алла андан ыраазы болсун))

07.06.2022

Бардык мактоо-даңазалар бүткүл ааламдын Эгеси болгон Алла Таалага таандык. Адамзатты ыймансыздыктын жана наадандыктын караңгылыгынан куткарып, эки 

03.06.2022

Ислам тарыхында Ислам динине чакырган эң алгачкы үгүтчү жаш жигит, Мусаб бин Умайр Йасриб (Медина) шаарына келет. Ал аль-Хараж уруусунун бийи Асада бин 

03.06.2022

Бир күнү эртең менен эрте Юрий Никулин жумушка жөө баратып өтө кейиштүү окуяга туш болот. Анын көз алдында кичинекей баласы менен жолдон өтүп бараткан жаш 

18.05.2022

“Мажаза бин Саур – кайраттуу эр жүрөк баатыр. Жекече чыккан эрөөл кармашта эле айкелдерге табынган душмандардын жүздөйүн өлтүргөн. Ал эми кан майданда 

16.05.2022

Мен 1962-жылы төрөлгөнмүн. Биз бала кезде "бар" деген сөз жок эле, "жок" бар болчу. Эмнени кааласак "жок" деген жоопту угар элек. Айтор жокчулук заманда 

15.05.2022

Береке-ырыс чачкан түн,
Бейишке эшик ачкан түн.
Жаңыдан туулган баладай,

29.04.2022

Аят: "Биз аны кадыр түндө түшүрдүк. Кадыр түндүн эмне экенин билесиңби? Кадыр түн - миң айдан да артык. Ал түндө Алланын буйругун аткаруу үчүн периштелер жана 

29.04.2022