Илгери, кылам дегенин кылган, каршы тараптын сөзүн укпастан, изилдебестен өкүм берген бир падыша болгон эле. Бул өкүмдар бир күнү аялы менен сарайынын кенен 

20.07.2019

Бир ирет сүйүктүү Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) бак ичинде бара жатып, бир төөгө көзү түштү. Төө өтө көп жумуш аткаргандыктан абдан чарчап 

19.07.2019

Бейиш - бул өтө чоң белек. Алла Таала аны өзүнө баш ийип, моюн сунгандарга даярдаган. Ал эч бир кемчиликсиз болгон толук жыргал, Алла Таала жана Анын элчисинин 

19.07.2019

Сулайман пайгамбар (Алланын саламы болсун) өз доорунда жүз миң аскер адамдан, жүз миң аскер жиндердин баарынын үсүнөн куштар көлөкө кылып, асманда учуп келе 

18.07.2019

Жапон мамлекетинин даарыгерлери суу менен даарылоо тажрыйбалары аркылуу 100% ийгиликтүү натыйжалар менен төмөнкүлөрдү элге кабар кылды.

Суу менен даарылана турган төмөнкү ооруулар:

18.07.2019

Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): "Мисвак – оозду тазалайт жана Жаратуучуңду ыраазы кылат" – деп айткан. Хадистен байкалып тургандай 

17.07.2019

Дин улуктары менен бирге болуу үчүн аларды сүйүү жетиштүү. Бирок, эч бир ибадат кылбаган жана эч бир күнөөдөн сактанбаган адам улууларды эч качан сүйө албайт. 

17.07.2019

Сууда жашаган бир балык суунун кадырын билбейт, суудан чыгарып койсоң, кайра сууга жетүү үчүн жан алакетке түшөт. Адамдар дагы ушундай. Колунда турган 

16.07.2019

Бир адам үй кызматчы сатып алуу үчүн базарга барды. Ар түрдүү кулдардын арасынан көзүнө бир жаш бала урунду. Анын жанына келип, кожоюндан баасын сурады. 

16.07.2019

Урматтуу мусулман бир тууганым! Алла Таала Куранда: “Оо, ыйман келтирген пенделер! Алладан корккула! Ар бир жан эртеңки Кыямат үчүн эмне амал кылганына 

15.07.2019