Рамазан орозосу, күнү бекитилген арноо орозосу же ар кандай бир напил орозо үчүн жөн гана ниет жетиштүү болот. Мисалы; “Эртең орозо кармоого” же “эртеңки күндүн 

19.04.2022

Индияда жашаган улуу олуялардан болгон өз аты Фаридуддин Масуд. Төрөлө электе эле кереметтери байкалган. Рамазандын башталганын билдирүүчү жаңы ай көрүнбөй, эл 

19.04.2022

Жашы бир топко келип калган карыя элдин көзүнөн оолак болуп орозонун күнүндө тамак жеп жатты. Аны көрүп калган жаш балдар:

-

18.04.2022

Абдулла бин Мубарак (Алла ырайым кылсын) айтат: "Мен бир жылы ажыга бардым, Ысмайылдын (Алланын саламы болсун) мүрзөсүн зыярат кылып, ошол жерде уктадым, 

18.04.2022

Орозонун туура аткарылуусу үчүн төмөнкүдөй үч шарт керек:

18.04.2022

Урматтуу мусулман бир туугандар! Күндөр-түндөр жана убакыт-сааттар кандай гана тез өтүп баратат. Кече эле берекелүү ыйык Рамазан айы келип, мусулмандар аны 

17.04.2022

Орозо мусулмандарга парз. Ошондуктан, жаңыдан мусулман болуп ыйман келтирген адамдар мурдагы мусулман боло элек жылдарындагы орозо сыяктуу Ислам 

17.04.2022

Шам эли жаш балдарга орозону сүйүп аткаруунун жолун табышкан. Аларды таң жүргөндөн күндүн жарымына чейин, күндүн жарымынан асрга чейин, соң асрдан күн 

17.04.2022

Бир мөмөлүү, көз жоосун алган даракты көрүп абдан суктанасың. Ал эми анын эле карама-каршысында көгөрө албай куурап, мөмө бере албаган даракты көрөсүң. Улам 

17.04.2022

Ай менен Күн Жер шарынын айлануусуна байланыштуу Жер жүзүнүн ар кандай жеринде айырмалуу түрдө башка-башка убакыттарда көрүнөөрү белгилүү. Ушундан улам, 

16.04.2022