Пайдалуу маалыматтар
05.10.2021

Пайдалуу маалыматтар

- Стресс адамдын мээсин тез картайтат.

- Адам жинденген учурда мээсине караганда тили бат иштеп калат.

- Күлкү - кандагы канттын көлөмүн азайтат.

- Адамдар түн ичинде көбүрөөк чынчыл болуп калышат.

- Адам күлгөндө мээсинин 5 бөлүгү тең бирдей кызмат аткарат.

- Адамдын колунун 50% күчү чыпалагында.

- Адам бир кадам шилтегенде 200 булчуң ишке киришет.

- Туз организмдин картайышын тездетет.

- Сабиз көздүн чарчоосун эң тез жоёт.

- Адамдын оорудан эң тез айыкчу денесинин бөлүгү-тили.

- Шоколадды көп жеген адам инсульт менен аз ооруйт.

- Эркектердин мээсинин 4-5%ы гана, ал эми аялдын мээсинин 7%ы активдүү иштейт.

- Адамдын көзү бат окуганга караганда жай окуган учурда көбүрөөк чарчайт.

- Колдун манжаларына салыштырмалуу адамдын эрини сезимтал келет.

- Пияз туурап жатканда сагыз чайноо - көздөн жаш чыгарбайт.

- Эркектерге караганда аялдарда таз болуп калуу коркунучу аз. Себеби, аялдардын чачы эркектердикине салыштырмалуу баш терисине эки миллиметрге терең жайгашкан.

- Адамдын үнү сүйгөн адамы менен сүйлөшүп жатканда өзгөрүүгө учурайт.

- Таптакыр тааныш эмес иш менен алектенүү - мээге эң жакшы көнүгүү болот.

- Дүйнөнүн бир дагы тилинде тизенин арткы бөлүгүн атаган сөз жок.

- Түш көрүп жатканда чүчкүрүүгө мүмкүн эмес.

- Космостогу 1 секунд Жердеги 500 жылга барабар.

- Мээнин иштөөсү күндүзгүгө салыштырмалуу түн ичинде жакшырат.

- Мээбиздеги маалыматтын 80% биз көзүбүз аркылуу алабыз.

- Эгерде адамдын кол жазмасы ар түрдүү болсо, бул анын чыгармачылыкка жакын экенинен кабар берет.

Ыйман желеси