Пайгамбарды сүйүү 4 нерсе м/н болот
25.06.2020

Пайгамбарды сүйүү 4 нерсе м/н болот

Алла Таала Куранда мындай дейт: “Эгер атаңар, балдарыңар, бир туугандарыңар, жубайыңар, досторуңар, тапкан мал-мүлкүңөр, токтоп калуусунан корккон соодаларыңар жана жакшы көргөн үйлөрүңөр силер үчүн Алладан, Анын Элчисинен жана Анын жолунда согушуудан артыгыраак көрүнсө, анда Алланын азабы келгенге чейин күткүлө!” – деп айт. Алла – бузуку коомду Туура Жолго баштабайт!". (Тобо сүрөөсү: 24-аят)

Урматтуу мусулман бир тууган! Жогоруда айтылган сегиз нерседен Пайгамбарыбызды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жакшыраак көрө алабызбы? Ар бир мен мусулманмын деген инсан өзүнөн сурап көрсүн. Адам баласы бул жашоодо эмнелерди гана жакшы көрбөйт?! Ал эми, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) бир хадисинде айтат: «Мени атаңардан, балдарыңардан жана бардык адамдардан жакшыраак көрмөйүнчө - силердин ыйманыңар толук болбойт». Бул хадисте айтылган үч нерседен Пайгамбарыбыз Мухаммедди (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) артыгыраак көрө алабызбы? Эгерде андай болбосо, анда Пайгамбарды сүйүүгө аракет кылалы. Жараткан бизге Пайгамбарыбыздын жүзүн бул дүйнөдө көрүүнү насип кылган эмес бирок, Алланын ыраазылыгына жетүүгө, Пайгамбарыбыз менен бейиште бирге болууга бизде али да болсо мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн биз жүрөгүбүздү Пайгамбарыбызга болгон сүйүүгө толтурууга тийишпиз. 
Пайгамбарыбызга болгон сүйүү төрт нерсе менен толук болот:

1. Пайгамбардын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр таржымалын билүү; Эмне үчүн? Себеби, Куранды эң мыкты түшүнүү үчүн Пайгамбарыбыздын өмүр таржымалын окуу талап кылынат. Анткени, Курандын биринчи котормосу бул Пайгамбарыбыздын өмүр таржымалына тиешелүү. Алла Таала Куранда мындай дейт: «(Оо, момундар!) Силер үчүн Алланын пайгамбарында сонун үлгүлөр бар. Бул үлгүлөр Алладан жана Акырет күнүнөн үмүт кылып, Алланы көп зикр кылгандар үчүн». (Ахзаб сүрөөсү: 21-аят)

2. Сүннөтүн ээрчүү; Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) акыркы осуяттарында мындай деген: «Мен силерге эки нерсени таштап кеттим. Эгерде аларды бекем кармасаңар жана аларга амал кылсаңар эч качан адашпайсыңар, алар: Алланын китеби жана менин сүннөтүм». Ал эми Алла Таала бир аятта: «Айткын (оо, Мухаммед): «Эгер Алланы сүйсөңөр мени ээрчигиле. Ошондо Алла силерди сүйөт жана күнөөңөрдү кечирет. Алла күнөөлөрдү Кечирүүчү, Мээримдүү». (Аали Имран сүрөөсү: 30-аят)

Дагы бир аятта: «Албетте сен улуу кулк-мүнөз үстүндөсүң» деп айткан. (Калам сүрөөсү: 4-аят)

Пайгамбарыбыз бул аятты тастыктап: «Албетте мен кереметтүү адеп-ахлакты толуктоо үчүн жиберилдим» - деп айткан.

3. Пайгамбардын аты аталган кезде ага салават жолдоо; Алла Таала Куранда: «Албетте, Алла да, Анын периштелери да пайгамбарга дуба жана салам айтышат. Эй момундар, силер да ага дуба жана салам айткыла!» - деп айткан. (Ахзаб сүрөөсү: 56-аят)

Хадисте айтылган: «Пайгамбарга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ким бир салават жолдосо Алла Таала ага он салават жолдойт». Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): "Мен силерге сараң адам ким экенин айтып берейинби?" – деп сурайт. Сахабалар: "Ооба, оо, Алланын Элчиси, айтыңыз" - дешет. "Менин атым аталган кезде мага салават айтпаган адам - сараң адам" - деп жооп берет Пайгамбарыбыз.

4. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жашап өткөн шаарларды зыярат кылуу; Бул туурасында Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун)мындай деп айткан: "Менин бул мечитимде окулган бир намаз Харам мечитинен башка мечиттерде окулган миң намазга барабар". Дагы бир хадисте: «Менин үйүм менен минбарымдын ортосунда бейиштин бир бакчасы бар" - деп айтылган.

Бейиш гезити