Пайгамбарды сүйүү
08.08.2019

Пайгамбарды сүйүү

Алланын аты менен баштаймын. Аллага мактоо айтабыз, Андан жардам сурайбыз жана кылган күнөөлөрүбүз үчүн кечирим тилейбиз. Алланын акыркы пайгамбары Мухаммедге Алланын салам-салаваты болсун. Урматтуу мусулман бир тууганым! Сабакты баштоодон алдын өзүбүзгө бир суроо менен кайрылалы. Биз кимди сүйөбүз? Кимди жакшы көрүп, кимден үлгү алабыз? Бул суроого кээ бирибиз: атамды же энемди же башка дагы бир адамды жакшы көрөм - деп жооп берүүбүз мүмкүн. Бирок, бизди ыймансыздыктын сазынан тартып чыгып, ыймандуулуктун чыйырына түшүргөн Пайгамбарыбызды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сүймөйүнчө, анын артынан ээрчимейинче толук мусулман боло албайбыз. Ошол үчүн Алла Таала Куранда Пайгамбарыбызга кайрылып: «Айт (оо, Мухаммед): «Эгер силердин атаңар, бала-чакаңар, ага-иниңер, жуп-жубайыңар, тууган-уругуңар, тапкан мал-мүлкүңөр, жүрүшпөй калуусунан корккон соодаңар жана өзүңөргө жаккан үй-жайыңар силерге Алладан, Анын Пайгамбарынан жана Алланын жолундагы жихаддан сүйүктүүрөөк болсо, анда… Алла силерге Өз азабын алып келүүсүн күтө бергиле! Алла бузуку коомду туура жолго баштабайт! - деп айткан. Демек, жогоруда айтылган, биз үчүн эң жакшы көрүнгөн сегиз нерсени кийинки орунга калтырып, Алланы жана Анын Элчисин бардык нерселерден артыкча сүймөйүнчө толук мусулман боло албайбыз. Пайгамбарды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сүйүп, анын жолу менен жүрүү үчүн биринчи кезекте аны жакшы таанып алуубуз зарыл. Анда эмесе жакшылап көңүл буруңуз! Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) аты Мухаммед. Бул атты ага чоң атасы Абдулмуталиб койгон. Буга чейин арабдарда мындай ат жок эле. Ошондуктан, кээ бир адамдар таң калышып, эмне үчүн мынтип атадың деп сурашканда, Мухаммед - бул макталуучу, баламдын аты асман-жерде макталып жүрсүн деп жакшы ниетте ушунтип атадым - деп жооп берген. Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) атасынын аты ошол кездеги арабдар сыяктуу күндүн кулу же таштын кулу эмес, Абдулло б.а. Алланын кулу эле. Адамзатты бир гана Аллага кул болууга чакыруучу Пайгамбардын атасынын аты мындан башкача болуусу мүмкүн эмес эле. Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) энесинин аты Амина, биздин тилибиз менен айтканда «тынчтык» эле. Келечекте тынчтыкты даңазалаган Ислам динини таратуучу Пайгамбардын энесинин аты мындан башкача болуусу мүмкүн эмес эле. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) төрөлгөндө сежде кылып төрөлгөн. Буга эч таң калбаңыз урматтуу мусулман бир тууганым. Келечекте адамдарды адамга, ташка, тоого ж.б.нерселерге сыйынуудан кайтарып, жалгыз Аллага сежде кылууга чакырган Пайгамбар мындан башка абалда төрөлбөйт болчу. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) төрөлгөндө анын атасынын бир тууганы Абу Лахабдын күңү Сувайба аттуу аял Абу Лахабга чуркап келип: - Сүйүнчү бериңиз, Амина эркек төрөдү - деп сүйүнчүлөйт. Ошондо кийинчерээк Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) эң чоң душман болгон Абу Лахаб кубангандыгынан күңү Сувайбаны азат кылып жиберет. Бул окуя пенденин пендеге болгон кулчулугун токтотуп, бир гана Аллага кул болууга чакыруучу Пайгамбардын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) төрөлгөндүгүнүн белгиси эле. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) төрөлгөндө жерден эң биринчи колуна алган аялдын аты Шифаа биздин тилибиз менен айтканда «дарылоочу» эле. Келечекте адамдардын жүрөгүндөгү капырдык, мунафыктык ооруларын Ислам дарысы менен айыктыруучу Пайгамбарды мындан башка ким колуна алмак эле. Пайгамбарыбызды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Саад уруусунан биздин тилибизде «бактылуулук» уруусунан болгон Халима б.а. «жумшак», «адилеттүү» маанисин билдирген аял эмизди. Келечекте адамдарды бактылуулуктун жолуна өз жумшактыгы жана адилеттүүлүгү менен чакыруучу Пайгамбарды башка ким эмизмек эле. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Алла Таала Куранда: «Бул тынчтыктын шаары» - деп атаган Мекке шаарында, жаздын биринчи айы Робиул-Аввал айында, жерге жарык нур жаңы гана чачырай баштаган убакта төрөлдү. Келечекте адамдарга тынчтыктын дини Исламды таркатып, максатсыз, ыпылас жашоодон кайтарып жаз күндөрүндөй жаркыраган келечектүү жашоого чакырган, капырдыктын түндөй караңгылыгынан күн нурундай жаркыраган ыймандуулукка чыгарган Пайгамбар башка кайсы жерде, кайсы убакта туулмак.

Урматтуу мусулман бир тууганым! Биз, Пайгамбарыбызды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) канчалык деңгээлде сүйөбүз? Келгиле өзүбүздүн Пайгамбарга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) болгон сүйүүбүздү текшерүү үчүн сахабалардын Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) болгон сүйүүсүнө көз чаптырып көрөлү. Мекке ачылып, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жана сахабалар жеңишке жеткен мезгилде, Абу Бакирди багып өстүргөн атасы Абу Кухаафа Пайгамбарга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) келип келме айтып динди кабыл алат. Аны көргөн Абу Бакир көз жашын төгүп ыйлайт. Сахабалар таң калышып: - Эй Абу Бакир сен эмнеге ыйлайсың? Атаң тозоктон кутулуп, бейиштин жолуна түшүп жатса кубанбайсыңбы? - деп сурашат. Ошондо көз жашын тыя албаган Абу Бакир: - Мени багып-өстүргөн адам динди кабыл кылды, бирок, Пайгамбарымды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) багып-өстүргөн Абу Талиб динди кабыл кылбай өтүп кетти. Эгерде Пайгамбарымды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) тарбия кылган Абу Талиб да ушундай динди кабыл кылганда, Пайгамбарымдын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) кубанычы мындан да көбүрөөк болмок. Мен Абу Талибдин ыймансыз кеткенине ыйлап жатам – деп жооп берет. Пайгамбарды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) атасынан да, өз жанынан да алдыга койгон сахаба.

Абдышүкүр ажы Нарматов