Пайгамбарды жакындан тааныйлы
23.08.2020

Пайгамбарды жакындан тааныйлы

Ар бир мусулман адам Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жолу менен басууну каалайт. Анткени, адам баласын бул дүйнөдө да, акыретте да бакытка жетелеген мындан башка жол жок. Пайгамбарды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сүйүү жана ал көрсөткөн жол менен жүрүү ыймандуулуктун белгиси. Ким Пайгамбарды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сүйсө, аны Алла сүйөт. Ал эми Пайгамбарды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сүйүү үчүн аны жакындан таанып билүү керек. Көпчүлүк мусулмандар “Пайгамбар (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) мындай деген, тигиндей деген, ал мындай кылган, тигиндей кылган” деген сөздөрдү көп айтышат. Бирок, алар Пайгамбардын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) басып өткөн жолуна, анын жашоосуна тереңдеп көңүл бурушпайт. Ошондуктан, алар кээде айткан сөздөрүнө каршы амалдарды да жасай беришет. Ал эми Пайгамбардын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жашоосуна жана анын адамдык сыпаттарына аралаша билген адамдар чыныгы адамдык асыл баалуулуктарга күбө болот. Анткени, Алла Таала Пайгамбарды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) бизге үлгү кылган. Пайгамбардын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны жазылган бир китепти окуу менен Исламга кирип жаткан батыш элдери анын жөнөкөй адам эмес экендигине күбө болушууда. Ал эми мусулмандардын көбү дагы эле Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) тууралуу толук маалыматка ээ эмес. Мына ушундай көйгөйлөрдү эске алуу менен, Имам Тирмизинин “Пайгамбардын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сыпаттары” аттуу китебинде келген хадистерди сунуш кылабыз. Хадистерди окуп, андан көп пайда аласыздар деген үмүттөбүз.

Абу Хурайра (Алла андан ыраазы болсун) айтты: “Пайгамбар (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) күмүштөн куюлгандай ак түстүү, чачы өтө тармал да, өтө сыйда да эмес, орточо болчу”.

Жаабир бин Абдулла (Алла андан ыраазы болсун) рабаят кылган хадисте, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) мындай деди: “Мага Пайгамбарлар (Алланын ырайымы жана мээрими аларга болсун) көрсөтүлдү. Муса пайгамбар (Алланын ырайымы жана мээрими болсун) арык чырай келген Шануалык кишилер сыяктуу экен. Иса бин Марьямды (Алланын ырайымы жана мээрими болсун) да көрдүм. Ага аябай окшош адам - Урва бин Масуд (Алла андан ыраазы болсун) экен. Анан Ибрахим пайгамбарды (Алланын ырайымы жана мээрими болсун) көрдүм. Ага эң окшош адам, досуңар экен (бул жерде пайгамбарыбыз өзүн айтып жатат). Андан соң Жебирейил периштени көрдүм. Ага окшош адам - Дихя (Алла андан ыраазы болсун) экен”. (Сахих Муслим: 167)

Саад ал-Журайрий (Алла андан ыраазы болсун) рабаят кылган хадисте, ал минтип айтат: Мен Абу Туфайылдын (Алла андан ыраазы болсун): “Мен Пайгамбарды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) көргөнмүн, менден башка аны көргөн адам калбады” – деп айтып жатканын угуп калдым да, “Аны мага сыпаттап берчи” - деп сурандым. Ал: “Пайгамбар (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) - ак жүздүү, семиз да, арык да, узун да, кыска да эмес эле” – деп айтты. (Муслим: 2340)

Саиб бин Язид (Алла андан ыраазы болсун) айтты: “Таежем мени Пайгамбарга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) алып барып: “Оо, Алланын Элчиси, сиңдимдин уулу ооруп калды” – дегенде, Пайгамбар (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) башымдан сылап, мага береке тилеп дуба кылып, анан даарат алды. Мен анын даарат алган суусунан ичтим жана анын артына өтүп, далыларынын ортосундагы мөөргө карадым: ал тоголок топчу сыяктуу экен”. (Бухарий: 190)

Бейиш гезити