Пайгамбарыбыз кимден уялган?
10.08.2019

Пайгамбарыбыз кимден уялган?

Айша энебиз (Алла андан ыраазы болсун) айтат: Бир күнү Абу Бакир Сыддык (Алла андан ыраазы болсун) Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) үйүнө келип, кирүүгө уруксат сурайт. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Айша энебиздин (Алла андан ыраазы болсун) күрмөсүн жамынып, жамбаштап жаткан болчу. Абу Бакир (Алла андан ыраазы болсун) киргенде ал ошол абалын өзгөртпөстөн кабыл алды. Абу Бакир (Алла андан ыраазы болсун) кеткенден кийин Умар (Алла андан ыраазы болсун) келип, уруксат сурады. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) аны да ошол абалда тосуп алды. Ал кеткенден кийин Усман (Аллах андан ыраазы болсун) келип уруксат сурады. Анын добушун уккан Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жаткан ордунан өйдө болуп олтуруп, кийимдерин оңдоду да, мага: "Кийимиңди жыйнап ал" - деди. Усман (Алла андан ыраазы болсун) кеткенден кийин андан сурадым:                                                                                                   

- Оо, Алланын Элчиси, Абу Бакир (Алла андан ыраазы болсун) менен Умардан (Алла андан ыраазы болсун) тартынбадыңыз, эмне үчүн Усмандан тартынасыз?

- Усман (Алла андан ыраазы болсун) уяттуу адам, периштелер уялган адамдан мен кантип уялбайын? - деп жооп берди, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун).   

Бейиш гезити