Пайгамбарыбыздын ачуусу
04.07.2020

Пайгамбарыбыздын ачуусу

Хадис: Жаабир (Алла андан ыраазы болсун) рабаят кылган хадисте, ал айтат: "Бир жолу Убай бин Кааб кубалык адамдарга имам болуп намазга киришти да, узун сүрөөнү баштап алды. Алар менен бирге ансарлардан бир жаш бала да намазга киришкен болчу. Качан, ал узун сүрөөнү окуй баштаганда бала акырын намаздан чыгып кетти. Ал суу куйуу ишине даярданууну каалайт эле. Намаз окулуп бүткөндөн кийин, адамдар ага баланын намаздан чыгып кеткенин айтышты эле ал ачууланып, Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) арызданып келди. Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) тиги бала да арызданып келген болчу. Анын сөзүн укканда Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жүзүнөн ачуулангандыгы билинип, мындай деди: "Чындыгында, силердин араңарда качыруучулар бар. Эгер силер намазга имам болсоңор, анда аны жеңил окугула. Анткени, силердин артыңарда алсыздар, карыялар, ооруулар же муктаждар болуусу мүмкүн".   

Хадистин түшүндүрмөсү: Жаабир (Алла андан ыраазы болсун) рабаят кылган бул хадисте, ал Убай бин Каабдын жамаатка имам болуп намаз окугандыгы тууралуу айтат. Ал намазга узун сүрөөлөрдү кошуп окугандыктан, анын артында намаз окуп жаткан жаш бала намазын бүтүрүп чыгып кетет. Анткени, бул бала кызматчы болгондуктан, анын жумуш аткаруу убактысы келип калган болчу. Намаз окулуп бүткөндөн кийин адамдар имамга баланын намаздан чыгып кеткендиги тууралуу айтышат. Ал бул окуя тууралуу Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) айтуу үчүн келет. Бул окуяны Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) бала да айтып келет. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) окуяны уккан соң ачуусу келип: " Эгер силер намазга имам болсоңор, анда аны жеңил окугула. Анткени, силердин артыңарда алсыздар, карыялар, ооруулар же муктаждар болуусу мүмкүн" - деди. Чындыгында, намазды узун жана шашылбастан окуган жакшы. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) кээде бир рекетке Бакара, Ниса, Аали Имран сүрөөлөрүн кошуп окуган. Бирок, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): "Мен Аллага ибадат кылуу менен күч-кубат аламын" - деп, башкаларды мындай кылуудан тыйган. Ошондой эле напил орозо кармоочуларды да, ооз ачпастан катары менен орозо кармоодон же жыл бою орозо кармап жүрүүдөн тыйып: "Орозонун эң жакшысы Алланын пайгамбары Дауддун орозосу, ал бир күн орозо кармап, бир күн оозу ачык жүргөн" - деп айткан. Мына ушундай жеңилдиктердин баары Исламдын артыкчылыктарынан. Анткени, Ислам дини жеңил дин. Алла Таала: "Чындыгында, Алла Таала силерге жеңилдикти каалайт, оорчулукту каалабайт" - деп айткан. (Бакара сүрөөсү: 185-аят).

Динде кайсы бир амалды оор кылып көрсөтүү илимсиздиктин айынан болот. Динди оор кылып көрсөтүү, динге жаңыдан кирип жаткандарга терс таасирин тийгизет. Ал эмес, диндеги адамдардын динден чыгып кетүүсүнө себеп болуусу да мүмкүн. Ошондуктан, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жогорудагы окуяны укканда ачууланып: "Чындыгында, силердин араңарда качыруучулар бар" - деп айткан. Намазды жалгыз окуган адам каалагандай узун окуса болот. Бирок, адамдарга имам болуп окуган адам намазды жеңил окуганы жакшы. Анткени, анын артында ар кандай абалдагы адамдар болуусу мүмкүн. Ошондой эле намаздын руку жана саждасы да белгилүү бир ченде болууга тийиш. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): "Намазды, тоок жем чокуган сыяктуу окубагыла" - деп, руку жана сажданы өтө бат кылып намаз окуудан тыйган. Адамдарга имам болуп намаз окуп жаткан адам, ошончо адамдын намазы үчүн Алланын алдында жооп берерин ар дайым эсине сактап, намазды талаптагыдай окуп жүрүүсү керек.

Бейиш гезити