Пайгамбарыбыздын ачуусу
23.06.2020

Пайгамбарыбыздын ачуусу

Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өзү үчүн эч качан ачууланган эмес. Ал Алланын динине тескери ишти көргөндө Алла үчүн ачууланган. Демек, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) кайсы бир ишти көргөндө ачуусу келген болсо, анда бул ишти кылууга болбойт жана аны аткарып жаткан адамга зыяны тиет. Ал эми, адамдын өзү үчүн ачуулануусу жаман адат жана ага тыюу салынган. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) «Мага осуят кылчы» - деп суранган адамга: «Ачууланбагын, ачууланбагын, ачууланбагын» - деп үч жолу кайталап айткан. Ошондой эле «Менин бейишке кирүүмө себеп болуучу амалды айтып берчи?» - деп суранган адамга да: «Ачууланбагын, ошондо бейишке киресиң» - деп айткан. Демек, кайсы бир дүнүйө иши үчүн же жеке өзүңдүн кызыкчылыгың үчүн ачуулануу туура эмес. Ошондуктан, Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) эмнелерге ачууланганына кабардар болуңуз да, башкаларга ачуулануудан өзүңүздү тыюуга үйрөнүңүз.

Биринчи хадис: Айша энебизден (Алла андан ыраазы болсун) рабаят кылган хадисте, ал айтат: «Бир күнү Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) үйгө кирген учурда, ал айкелчелердин сүрөтү түшүрүлгөн көшөгөнүн ичинде отурган. Ал көшөгөнү көргөндө Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ачуусу келип жүзү өзгөрүп кетти. Анан колун өйдө созуп аны алып, айрып салды да, мындай деди: «Чындыгында, жандууларды тарткандар Кыяматта эң катуу азап менен азапталышат».

Хадистин түшүндүрмөсү: Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) бир сапардан келген кезде Айша энебиз сүрөт тартылган көшөгөнү үйүнө илип алган эле. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) аны көрөр замат жүзү өзгөрүп кетет. Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ачууланган кезде анын ачуусу жүзүнөн билинип турар эле. Кээде Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ачуусу келгенде күрөө тамырлары көөп чыкчу. Бул жолу да Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жүзү анын ачуусу келгендигинен өзгөрүп кетти да, көшөгөнү алып, тытып салып: «Жаратууда өзүн Алла Таалага окшотушкандар Кыяматта эң катуу азап менен азапталышат» - деди. Сүрөт тартуу эки түрдүү болот. Биринчиси: жандуу нерселердин сүрөтүн тартуу. Буга шариятта тыюу салынган. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «Кыяматта эң катуу азапталуучулар - сүрөт тартуучулар» - деп айткан. Экинчиси: жансыз нерселердин сүрөтүн тартуу. Шариятта буга уруксат берилген. Ошондой эле жандуу нерселердин айкелдерин жасоого да тыюу салынган. Бир хадисте, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «Кайсы бир үйдө сүрөт же айкел болсо, анда ал үйгө периштелер кирбейт» - деп айткан. Экинчи бир хадисте: «Кайсы үйдө ит же айкелдер болсо, ал үйгө периштелер кирбейт» - деп айтылган. Жыйынтыктап айтканда, жандуу нерсенин сүрөтү болобу, айкели болобу аны үй ичине коюуга болбойт. Жандуулардын сүрөтү тартылган кийимдерди кийүүгө болбойт. Андай кийим менен намаз окууга болбойт.

Бейиш гезити