Пайгамбарыбыздын күлкүсү жана ачуусу
08.07.2020

Пайгамбарыбыздын күлкүсү жана ачуусу

ПАЙГАМБАРЫБЫЗДЫН КҮЛКҮСҮ:

Бир жолу Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) картайган кемпир келип: "Оо, Алланын Элчиси, менин бейишке кирүүм үчүн Аллага дуба кыл" - деп суранды. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ага карап: "Ой, энеке, бейишке кемпирлер кирбейт да," - деди. Аны уккан кемпир ыйлап чыгып жөнөдү. Ошол учурда Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) күлүп: "Бейишке эч ким кемпир абалында кирбейт, Алла Тааланын: "Чындыгында, Биз аларды өзгөчө жаратуу менен жараттык. Биз аларды кыз абалында калтырдык" -деп айтканын билбейсизби?" - деди.

Хадистин түшүндүрмөсү: Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сахабалары менен, кээде башка адамдар менен да тамашалашкан. Бирок, тамашалашууда да жалган айткан эмес. "Тамашалап болсо да жалган айтпаган адамдын бейишке кирүүсүнө кепилдик беремин" деген маанидеги хадистерди айткан. Адамдын табиятында чарчоо болот. Ар кандай иштерден улам чарчаган адам, жүрөгүн эс алдыруу үчүн тамашалашып, китеп окуп ж.б. иштерди кылуу менен эс алса болот. Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): "Кемпирлер бейишке кирбейт" - деген сөзүнүн мааниси - "Бейишке кемпир абалында кирбейт" деген мааниде болчу. Анткени, Алла Таала бейишке кирген эркектердин жаш курагын отуз үч жаштын айланасында, ал эми аялдардын жаш курагын он сегиз жаштын айланасында кылып коёт жана алар кыз абалында болушат.        

ПАЙГАМБАРЫБЫЗДЫН АЧУУСУ:    

Умар бин Абу Салама (Алла андан ыраазы болсун) рабаят кылган хадисте, бир адам орозо кармаган абалында аялын өөп коёт да, аялын Пайгамбарыбызга жөнөтөт. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): "Мен дагы орозо кармаган абалымда өбөмүн" - деп жооп берет. Ошондо тиги: "Чындыгында Пайгамбарыбыз биз сыяктуу эмес, анын өткөн жана келечектеги күнөөлөрүн Алла Таала кечирген" - деп айтат. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) анын айтканын укканда ачууланып: "Ошондой эле, Алладан көбүрөөк коркконуңар да жана Аны жакшыраак билгениңер да менмин" - деди.  

Хадистин түшүндүрмөсү: Хадисте орозо убагында, тагыраак айтканда күндүзү аялын өөп койгон адамдын, бул туурасында Пайгамбарыбыздан (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сурагандыгы айтылган. Сахабалар (Алла алардан ыраазы болсун) кандайдыр бир иште күмөн санап калышса, Пайгамбарыбыздан суроого шашылышат эле. Бирок, алар суроолору себептүү шариятты оорлотуп албоосу үчүн Алла Таала Пайгамбарыбызга аян түшүп жаткан мезгилде суроо берүүдөн тыйган. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) дагы сахабалардын көптөгөн суроолорун жоопсуз калтырууга аргасыз болгон. Мисалы, бир жолу Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ажылыктын парз болгондугу тууралуу аят түшүп, аны сахабаларга айтып жаткан мезгилде, алардын бирөөсү: "Бизге жыл сайын ажы кылуу парз болдубу?" - деп сурап калат. Бирок, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) анын бир канча жолу сураганына карабастан унчукпайт. Кийин, Пайгамбарыбыз ага карап: "Эгер мен сенин сурооңо: "Ооба" - деп койсом, анда силерге жыл сайын ажы кылуу парз болуп калмак" - деп айтат. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) үммөттөрүнүн деңгээлин жакшы билген жана ар дайым динди жеңил кылууга аракеттенген. "Эгер үммөттөрүмө оор болбогондо, ар бир намаздан алдын мисвак колдонууга буйруйт элем" - деген сөзүнөн Пайгамбарыбыздын үммөтү үчүн ар дайым кам көргөндүгү билинип турат. Ошол себептен жогорудагы орозо тууралуу сураган адамга Пайгамбарыбыздын ачуусу келип: "Алладан көбүрөөк коркконуңар да жана Аны жакшыраак билгениңер да менмин" - деп айтты. Орозо Исламдагы беш парздын бири. Пайгамбарыбыз: (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): “Ислам беш нерсе менен негизделген: Алладан башка сыйынууга татыктуу зат  жок, Мухаммед Анын Элчиси деп күбөлүк берүү, намаз окуу, зекет берүү, ажылык кылуу жана орозо кармоо” – деп айткан. Орозодо башка убакта адал болгон үч амалды таң аткандан, күн батканга чейин аткарууга тыюу салынат. Алар: тамактануу, суусундук ичүү, аялы менен жакындык мамиле кылуу. Эгерде мына ушул үч амалды билип туруп атайын аткарса, анда орозосу бузулат жана ошол күндүн акысы үчүн катары менен алтымыш күн орозо кармоого туура келет. Эгерде бул амалдарды орозо экендигин эсинен чыгарып коюп аткарып алса, анда эч нерсе болбойт. Ал эми орозо учурунда аялын өбүү орозонун бузулуусуна алып келе турган амал болгондуктан андан сактануу жакшы. Эгерде орозо кармоочу адам аялын өбүү менен эле чектелип каларына ишенген болсо, анда эч нерсе эмес. Ал эми өзүн карманып калуусуна ишенбеген адам үчүн өбүүгө болбойт. Ошондой эле аялын өпкөн мезгилде, маани суусу агып кете турган болсо, анда орозосу бузулат.

Бейиш гезити