ПАЙГАМБАРЫБЫЗДЫН КҮЛКҮСҮ:
17.07.2016

ПАЙГАМБАРЫБЫЗДЫН КҮЛКҮСҮ:

ПАЙГАМБАРЫБЫЗДЫН КҮЛКҮСҮ:

Ибн Аббас (Аллах андан ыраазы болсун) риваят кылган хадисте, минтип айтат: Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) бурчта отурган, анан асманга карады да күлүмсүрөдү. Анан: "Аллах Таала жөөттөргө үч жолу каргыш айтты, Аллах Таала аларга майды арам кылган эле, алар болсо аны сатып, акчасын пайдаланышты. Чындыгында, Аллах Таала кайсы бир нерсени арам кылса, анын акчасы да арам болот" - деди.
Хадистин түшүндүрмөсү:
Аллах Таала жөөттөргө алардын өз амалдарына жараша ич майды жегенди арам кылган эле. Бирок, алар аны сатып акчасын пайдалана беришкен. Мындай амалдарды алар Аллах Тааланы алдайбыз деген максатта жасашкан. Аллах Таала аларга ишемби күнү балык уулоону арам кылган болчу. Алар Жума күнү кечинде торлорун салып коюшуп, ишемби күнү тийишпестен, жекшемби күнү тартып алуучу. Алар бул амалдары менен Аллахты алдайбыз деп ойлошкон. Бирок, алар өздөрү алданып калышты, Аллах Таала аларды маймылга айландырып койду. Шариатта кайсы нерсе арам болсо, анын акчасы да арам болот. Мисалы: аракты ичүү арам, демек аны сатып акчасын иштетүү дагы арам ж.б.у.с.

ПАЙГАМБАРЫБЫЗДЫН АЧУУСУ:

Абу Саьид Худрий (Аллах андан ыраазы болсун) риваят кылган хадисте, Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) мечиттин кыбла тарабында жаткан түкүрүктү көрүп, аны колундагы чыбыгы менен тазалады да, адамдарга карады, анын жүзүнөн ачууланганы билинип турат эле. "Бул жерге ким түкүрдү"? - деп сурады анан Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун). Адамдар унчукпай калышты. "Намаз окуп жатканда бетиңерге булганычтын жабышып калуусун каалайсыңарбы?" - деди Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун). "Жок" - деп жооп беришти алар. Ошондо Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун): "Силер намазга турганыңарда Аллах Таала силердин маңдайыңарда болот, маңдайыңарга зыян берүүчү нерсени таштабагыла. Эгер таштоону кааласаңар, анда сол тарабыңарга же таман алдыңарга таштагыла" - деп айтты.
Хадистин түшүндүрмөсү:
Хадисте, Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) мечиттин кыбла тарабында б.а. адамдар сажда кылуучу жерде жаткан какырыкты көрүп, ачууланганы айтылат. Чындыгында, мечиттер ибадат кылуу үчүн курулат. Бир тоолук адам келип, мечитке даарат ушатып салганда, Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун): "Бул мечиттер намаз окуу жана Аллахты эстөө үчүн курулган, даарат ушатуу үчүн курулган эмес" - деп айткан. Намаз таза жерде окулууга тийиш. Намаз окулуп жаткан орунда ыплас нерсе болсо, анда намаз кабыл кылынбайт. Какырык ыплас эмес, бирок намаз окуп жаткан адамдын денесине тийип калса, ал сөзсүз жийиркенет жана намазга болгон берилүүсү алсыздайт. Ошондуктан Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун): "Намаз окуп жатканда бетиңерге булганычтын жабышып калуусун каалайсыңарбы"? - деп айтты. Албетте, аны эч ким каалабайт. Демек, мечитти таза сактоо ар бир мусулмандын милдети. Пайгамбарыбыздын (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) адаты боюнча, эгер бир ишке тыюу салса, анын ордуна аткарууга боло турган экинчи жолун эскертип турчу. Мисалы, Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) сахабалардын жол боюна отуруусуна тыюу салганда, алар: "Биз ал жерде турууга мажбур болуп калсакчы? - деп сурашат. Ошондо Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун): "Анда жолдун акысын бергиле" - деп, аларга уруксат берет. Бул жолу да, түкүрүүдөн тыйып: "Эгер зарыл болуп калса, анда, сол тарабыңарга же таман алдыңарга таштагыла, силер намазга турганыңарда Аллах Таала силердин маңдайыңарда болот, маңдайыңарга зыян берүүчү нерсени таштабагыла" - деп айтты. Албетте, бул таман алдына таш же топурак сыяктуу нерселер төшөлгөн мечиттерге тиешелүү. Ал эми азыркы учурдагы килем салынып турган мечиттерде эгер түкүрүү зарыл болсо, кол жоолукка же башка бир нерсеге түкүрүп сыртка алып чыгып таштоо керек.