Пайгамбарыбыздын күлкүсү
03.07.2020

Пайгамбарыбыздын күлкүсү

Хадис: Умая бин Махший (Алла андан ыраазы болсун) рабаят кылган хадисте, минтип айтат: "Бир адам Алланын атын атабастан тамактана баштайт, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) аны карап отурган болчу. Качан гана тамактан бир тиштем калганда тиги: "Бисмиллахи фи аввалихи ва фи аахирихи - деп айтты. Ошондо Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) күлүп жиберди да: "Чындыгында, шайтан аны менен бирге тамактанып жаткан, качан ал Алланын атын атаганда, шайтан ичиндегисинин баарын кусуп жиберди" - деди.

Хадистин түшүндүрмөсү: Тамактануудан алдын "Бисмилла" деп, тамактын дубасын айтуу керек.

Тамак ичүүдөн алдын айтылчу дуба: "Аллахумма баарик ланаа фии маа розактанаа, ва кынаа азаабан-наар".

Мааниси: "Аллахым, бизге берген ырыскыңды берекелүү кыл жана бизди тозок отунан сакта". Эгерде башында дуба айтууну унутуп калып, кийинчерээк эсине түшсө, анда: "Бисмиллахи фи аввалихи ва фи аахирихи" - деп айтуу керек.

Мааниси: "Башталышында да, аягында да Алланын аты менен". Эгер тамакты Алланын атын атабастан жей баштаса, анда ага шайтан жолдош болуп алат. Тамакка шайтандын шерик болуусу адамга көрүнбөгөнү менен, ал тамак берекесиз болот жана ал тамакты жеген адам андан күч-кубат ала албайт. Анткени, сүннөт тартиби менен жасалбаган иштин баары берекесиз болот. Тамакты оң кол менен, өзүнүн алдынан алып жеөө керек. Эгер тамактын бир бөлүгү түшүп кетсе, аны алып тазалап жеген жакшы. Ошондой эле тамактануу адеби боюнча тамактан алдын жана тамактан кийин колду жуу керек. Тамак ичип бүткөн соң, ушул ырыскыны берген Аллага шүгүр кылып, дуба кылуу керек.

Тамактан кийинки дуба: "Алхамду лиллахил-лазии атамании хааза, ва розаканиихи мин гойри хавлин миннии ва лаа кувва".

Мааниси: "Менден эч кандай күч жана кубат талап кылбастан ырыскы берип, мени тамактандырган Аллага мактоо болсун".

Бейиш гезити