Пайгамбарыбыздын мечити
10.07.2016

Пайгамбарыбыздын мечити

Мечиттин курулушу:
Мадина шаарыннын так ортосунда жайгашкан Набавий мечитин Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) Мадинага көчүп келген жылы б.а. хижранын биринчи жылы Робиул Аввал айында түптөгөн. Бул убакытка чейин Мадиналык мусулмандар ушул мечиттин ордуна чогулуп намаз окуп жүрүшкөн. Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) Мадинага келгенде, алгач ага жакын жерде "Куба" мечитин курган. Ал убакта "Ясриб" деп аталган Мадинага киргенде төөсү ушул мусулмандар намаз окуп жүргөн жерге келип чөккөн. Кийин бул жерди эки баладан сатып алып, мечит курган. Мечиттин узуну 35, туурасы 30 метрдей өлчөмдө болгон. Мечиттин 3 эшиги болгон. Мечиттин пайдубалы таштан, дубалы чоподон, түркүктөрү Курма дарагынын өзөгүнөн болуп, үстү курманын бутактары менен жабылган. Мечит Пайгамбарыбыздын (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) заманынан кийин Абу Бакрдын, Умардын, Усмандын, Алинин жана Умавия, Аббасия, Усмания халифалыктарында оңдоп-тузөтүлүп турган. Хижранын 91-жылында, Умар бин Абдулазиз, Айша энебиздин бөлмөсүн курчатып мечитти чоңойткон жана анын үстүнө жашыл күмбөздү койдурган.

Мечиттин азыркы абалы:
Азыркы учурда мечит дүйнөдөгү эң кооз жана чоң мечиттердин бири болуп эсептелет. Мечиттин ички аянты 235,000 м² түзүп, бир убакта 90,000 адам намаз окуй алат. Ал эми короосун кошкондо 430,000 адам намаз окуйт. Мечиттин 85 чоң эшиги бар жана алардын ар биринин аталышы бар. Мечиттин короосунда 690 суу ичүүчү түтүк, ал эми жертөлөсүндө 1890 даараткана, 5600 даарат алуучу жай адамдарга кызмат кылат. Жер алдындагы 6 өткөөлү бар авто жайга бир убакта 4444 авто унаа сыят. Мечиттин короосунда бар канча чатырчалар өзү ачылып жабылчу механизм менен иштеп турат. Эртең менен багымдат убагында ачылган чатырчалар мечит короосун күн нурунан калкалап, куптан намазы убагында кайра жабылат. Мечиттин дал ортоңку бөлүгү жылма шып менен жабылган. Көбүнчө түнкү убактарда жылма шып ачылып, мечит ичинен асман даана көрүнүп турат.

Мечиттин артыкчылыктары:
Аллах Таала айткан: "Эң абалкы күндөн эле такыбалыктын үстүнө курулган мечит сен анда турууга ылайыктуу. Анда (денесин жана рухун) тазартууну сүйгөн адамдар бар. Аллах таза адамдарды жакшы көрөт". (Тооба, 108-аят). Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) айткан: "Үч гана мечитке атайын (даярданып) барып намаз окууга болот: Харам мечитине, Акса мечитине жана менин ушул мечитиме". Абу Хурайра (Аллах андан ыраазы болсун) риваят кылган хадисте, Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун): "Менин мечитимде окулган намаз Харам мечитинен башка мечиттерде окулган миң намаздын ордуна жүрөт" - деп айткан. Дагы бир хадисте: Менин үйүм менен минбарымдын ортосунда Бейиштин бакчасы бар" - деп айткан. Экинчи бир хадисте: "Ким менин мечитиме жакшылыкты үйрөнүү жана үйрөтүү үчүн келсе, Аллах жолуна жихадга чыгуучудай болот" - деп айткан. Ошондой эле дагы бир хадисте: "Ким менин мечитимде калтырбастан кырк намаз окуса, эки жүздүүлүктөн, азаптан жана тозоктон кутулат" - деп айтылган.