Периштелер суктанып карашат
25.07.2019

Периштелер суктанып карашат

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Алла Тааланы жакшы көрүү тууралуу, дин тууралуу сүйлөшүп олтурган жерлерге периштелердин да кызыгып карай тургандыгын мындай билдирген: "Алла Тааланын жер бетинде жүргөн периштелери бар. Алар дин тууралуу сүйлөшүп олтурган бир жамаатты көргөн кезде досторун чакырып мындай дешет: 

- Келгиле, биз издеп жүргөн адамдар бул жерде экен. Баары жыйналып бул адамдарды курчап алышат. Алар ушунчалык көп болгондуктан саны асманга чейин жетет. Кулдарынын ар бир ишин билүүчү Алла Таала алардан сурайт: 

- Ал кулдарым эмне кылып жатышат? 

- Алар сага шүгүр, тасбих айтып, зикир кылып жатышат. 

- Менден эмне сурап жатышат? 

- Жаннатыңды сурап жатышат.

- Алар жаннаттымды көрүштү беле? 

- Жок, көргөн эмес. 

- Эгер көргөндө эмне кылышмак? 

- Жаннатты көргөндө андан да көп сурашмак. 

- Алар эмнеден коргонуп жатышат? 

- Тозоктун отунан. 

- Тозоктун отун көрүштү беле? 

- Жок, көргөн эмес. 

- Эгер көргөндө эмне кылышмак? 

- Эгер аны көргөндө андан да катуу коркушмак. 

- Эй, периштелерим, силер күбө болгула, мен аларды кечирдим. Периштелер сурашат: 

- Алардын арасында бирөө илим үйрөнүү же ибадат кылайын деген ниет менен эмес башка бир жумуш менен келген. Ал дагы кечирилеби? 

Алла Таала мындай дейт: 

- Алар ушундай бир жамаат, алар менен олтурган адам эч качан тозоктук болбойт, тозокко кирбейт". (Бухари).

Бул сүйүнчүгө жетүү үчүн бир нече адам жыйналган кезде маңыздуу диний илимдер тууралуу сүйлөшүүлөрү керек. Мындай мүмкүнчүлүктү чоң табылга деп билүү керек.

Ислам Дини